Vefsn slektshistorielag


Go to content

Register Grane gardshistorie

Søk på stad- eller personnamn
site search by freefind advanced

Per Smørvik har en tid lagt ned et betydelig arbeid for å lage oversikt over personnamn og stedsnamn til Vefsn bygdebok, Grane. Her presenteres produktet så langt.

Stadnamnregister
Bak hvert oppslag i registeret er det opplyst hvilken gard namnet står under. Vær oppmerksom på at ett og samme personnamn kan stå under flere garder. Vi viser ellers til Kjell Jacobsens utgreiing om namnebruk i Vefsn bygdebok særbind III a side 10.

Personnavnregister
Etter omkr. 1900 endret namneskikkene seg, og vi har i registeret ført opp personer med antatt etternamn i [hakeparentes] der det i boka ikke er oppgitt etternamn. I enkelte tilfelle har vi istedenfor etternamn ført opp foreldrenes namn.Vær ellers oppmerksom på at Kjell Jacobsen i særb. 2 og 3 gikk over til å skrive etternamn som Knutson med en s mens det altså i særb. 1 vil stå Knutsson.

Bokstavhenvisningene nedenfor viser til forbokstaven fornavnet.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U-Å

Personregisteret er sortert etter fornamn. Fornamnet står med den skrivemåten som Kjell Jacobsen har brukt i gardshistoria. Når personen er omtalt med etternamn, er skrivemåten i boka fulgt. Når det ikke er oppført noe etternamn, har vi fram til ca. 1900 brukt farens første fornamn med endinga -son eller -dtr som etternamn, slik skikken var på Helgeland.


Back to content | Back to main menu