Vefsn slektshistorielag


Go to content

Registrerte skifter

Skifter på CD.

Skiftene er registrert i et program som heter BD 87 og som var utgangspunkt for mine skiftebøker. Etter mange henvendelser om å få skiftene på CD så har jeg besluttet å gi disse ut på CD.

En av grunnene er ønskene fra alle slektforskerne det andre er at trykkeriet har lagt så på prisen at det vil være lite lønnsomt.Skiftene er da konvertert fra BD87 til Word og er således søkbar på hvilket som helst ord/navn.

Skiftene er delt opp i fjerding sortert på skiftested alfabetisk og årstall i stigende rekkefølge. I tillegg er det et navneregister til slutt på fornavn samt et register for etternavn med henvisning til skiftenr.

Skiftene er satt opp på samme måte som for skiftebøkene.Skiftene dekker tidsrømmet 1686-1920 og til sammen er det 30 000 skifter og ca 172 000 navn.

Hele Helgeland er delt opp i 2 Cder.

CD1 inneholder skifter fra Bindal (nordre), Velfjord, Vega, Brønnøy (Sømna), Tjøtta, Alstahaug og Vefsn
CD2 inneholder skifter fra Herøy, Dønna, Nesna, Rana, Hemnes, Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna.

Prisen er kr. 400,- pr. CD + porto.

Med vennlig hilsen
Svein Edvardsen

Adresse:
Svein Edvardsen
Stubbsvingen 24A
7036 Trondheim


Back to content | Back to main menu