Stadnamnregister, Vefsn bygdebok, særbind 3a, 3b og 3c                Tilbake til Vefsn slektshistorielag

 

Stadnamnregisteret omfatter utvalgte namn, og da først og fremst namn det knytter seg menneskelig aktivitet til, som garder/bruk/husmannsplasser, setrer, utslåtter osv.

Når det gjelder garder, bruk og husmannsplasser, vil en ut over henvisningene i registeret finne stoff om disse i hele teksten under det aktuelle gardsnummeret.


a    b    d    e    f    g    h    i    j    k    l    m    n    o    p    r    s    t    u    v    w    y    ø    å 


Agnethollada, Lia                                                                                sb 3a 189

Akselenget, Kappskardmoen                                                                sb 3b 312

Aksla, Kappskardmoen                                                                        sb 3b 321

Alfheim (br.nr. 22), Ner-Svenningdalen                                                sb 3b 113

Algmyrbakken, Fiplingkroken                                                               sb 3c 107

Almdalen, Fellingforsen                                                                        sb 3b 12

Almdalselvneset, Grane                                                                       sb 3a 392

Almdalsneset (utslått), Fellingforsen                                                     sb 3b 17, 21     

Almliforsen, Gluggvasshaugen                                                              sb 3a 273, 284

Almliforsen, Grane                                                                              sb 3a 396, 405, 406

Almliforsen, Vestre Haustreisa                                                            sb 3a 310

Almmo (br.nr. 5), Austre Haustreisa                                                    sb 3a 343

Almvassbekken, Fellingforsen                                                              sb 3b 23, 31

Almvatnet, Fellingforsen                                                                      sb 3b 12, 21, 22, 24, 31

Andersdalen, Båfjellmoen                                                                    sb 3b 137

Andershola, Bjorbekkmoen                                                                  sb 3c 309

Andersmoen (nedlagt husm.pl.), Fjellbekkmoen                                     sb 3c 451

Andersmyra, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 312

Andersmyrån, Finnsåsen                                                                      sb 3a 246

”Anderssetra”, se Innigardssetra, Båfjellmoen

Ane Hansdeneset, Stor-Fiplingdalen                                                     sb 3c 181

Ane-Bentsde-heimen (kart), Fagerlia                                                    sb 3c 245

Ane-Bentsde-heimen (skogstueplass), Fagerlia                                      sb 3c 256, 257

Ane-Bentsde-heimen(la’plass), Fagerlia                                                sb 3c 264

Ane-Bentsde-heimen, Kløvimoen                                                         sb 3c 292

Ane-Gjeving-plassen (kart), Fagerlia                                                     sb 3c 245

Ane-Gjeving-plassen (skogstueplass), Fagerlia                                      sb 3c 256, 257

Ane-Gjving-flåget, Fagerlia                                                                  sb 3c 257

Ane-Pålsde-heimen (kart), Hallinga                                                      sb 3c 231

Ane-Pålsde-heimen (skogstueplass), Hallinga                                        sb 3c 237

Appfjellet, Austre Haustreisa                                                                sb 3a 344, 345, 347, 348

Appfjellia, Gluggvatnet                                                                         sb 3a 376

Asbjørnsetra (kart), Tomasvatnet                                                         sb 3b 483

Asbjørnsetra, Tomasvatnet                                                                  sb 3b 494

Aspkrullen, Øver-Laksforsen                                                               sb 3a 120

Aspneset (br.nr. 17), Fellingforsen                                                        sb 3b 57

Aspneset (foto), Fellingforsen                                                              sb 3b 57

Aspneset (utslått), Fellingforsen                                                           sb 3b 17, 24, 31

Aspneset, Fellingforsen                                                                        sb 3b 42

AT-leiren, se Leiren, Fiplingkroken

Austre Båfjellmoen (br.nr. 1, seinere br.nr. 3),                                      sb 3c 418         

Austre Båfjellmoen (foto),                                                                   sb 3c 411, 416, 419

Austre Båfjellmoen (g.nr. 82), Austre Båfjellmoen                                sb 3c 408

Austre Båfjellmoen (namnet),                                                              sb 3c 410

Austre Haustreisa (foto), Austre Haustreisa                                         sb 3a 340

Austre Haustreisa (g.nr. 45), Austre Haustreisa                                    sb 3a 324

Austre Haustreisa (namnet), Austre Haustreisa                                    sb 3a 327

Bæråsenden (utslått), Litl-Fiplingdalen                                                  sb 3c 143

Bæråslia, Fiplingkroken                                                                        sb 3c 106

Båfjelldalen (foto), Båfjelldalen                                                 sb 3b 181

Båfjelldalen (g.nr. 53), Båfjelldalen                                                       sb 3b 176

Båfjelldalen (namnet), Båfjelldalen                                                       sb 3b 181

Båfjelldalen (utslått), Øver-Svenningdalen                                             sb 3b 225

Båfjellet (utslått), Øver-Svenningdalen                                                  sb 3b 224

Båfjellmoen (foto), Båfjellmoen                                                            sb 3b 124

Båfjellmoen (g.nr. 51), Båfjellmoen                                                      sb 3b 116

Båfjellmoen (namnet), Båfjellmoen                                                       sb 3b 122

Båfjellmoholmen, se Holmen, Båfjellmoen

Båfjellmoholmen, se Øverholmen (Båfjellmoholmen),

            Ner-Svenningdalen

Båfjellmosetra, Båfjelldalen                                                                  sb 3b 180

Båfjellmosetra, Litl-Fiplingdalen                                                            sb 3c 127

Bakken (br.nr. 10), Forshaugen                                                                        sb 3c 215

Bakken (br.nr. 48) Grane                                                                     sb 3a 438

Bakken (foto), Forshaugen                                                                   sb 3c 216

Bakken, Øver-Laksforsen                                                                    sb 3a 116

Balesmoen, Spølremma                                                                        sb 3a 71

Barstad (br.nr. 9),                                                                               sb 3c 382

Båtneset (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 298

Båtneset (fra 1926 br.nr. 6), Ner-Hjortskardmoen                                 sb 3b 298

Båtneset (lad’-plass), Ner-Hjortskardmoen                                           sb 3b 281

Båtskarddammen, Holmvassdalen                                                        sb 3b 381, 386

Båtskardet (”Baadskar”), Tøymskardlia                                               sb 3c 38, 41

Båtskardet, Bustadmoen                                                                      sb 3c 54

Båtskardet, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 358, 369

Båtskardet, Kvannlia                                                                           sb 3c 14, 23

Båtskardet, Simskardet                                                                                    sb 3c 76

Bedehuset på Stabbforsmoen (foto),                                                     sb 3c 374

Bedehuset på Stabbforsmoen,                                                              sb 3c 374

Bekkejota (br.nr. 9), Fallmoen                                                              sb 3a 64

Bekkejota (foto), Fallmoen                                                                   sb 3a 64

Bekkjebakken (foto), Øver-Laksforsen                                                 sb 3a 136

Bekkjebakken (husm.pl.), Øver-Laksforsen                                           sb 3a 138

Bekkjedalen, Laksforsmoen                                                                  sb 3a 157

Bekkjegjota (foto), Fallmoen                                                                sb 3a 61

Bekkjegjota (husm.pl.), Fallmoen                                                          sb 3a 60

Bekkjenesan, Kløvimoen                                                                     sb 3c 291

Bekkjenesan, Øver-Hjortskardmoen                                                     sb 3b 344

Bennetenget, Fjellbekkmoen                                                                 sb 3c 442

Bennetheimen (husm.pl.), Fallmoen                                                       sb 3a 60

Benonivollen, Fagerlia                                                                          sb 3c 246, 250, 263

Bergan, Ner-Svenningdalen                                                                 sb 3b 74

Bergenget, Gluggvasshaugen                                                               sb 3a 274

Bergerstua (kart), Holmvassdalen                                                        sb 3b 371

Bergerstua, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 374

Bergflågan, Fallmoen                                                                          sb 3a 48

Berghallarenget, Svartvatnet                                                                sb 3c 339

Berntgjota, Bjortjønnlia                                                            sb 3b 473

Berntvollen (br.nr. 11), Tomasvatnet                                                    sb 3b 522

Berntvollen (foto), Tomasvatnet                                                           sb 3b 495

Bertelforsen, Holmvassdalen                                                                sb 3b 373

Bertelforsen, Kjerringvatnet                                                                 sb 3b 422, 431

Bjøkklimyra, Svartvatnet                                                                      sb 3c 339

Bjønnbakken, Svartvatnet                                                                    sb 3c 337

Bjønnbekkjen, Svartvatnet                                                                   sb 3c 337

Bjønndalen, Fallmoen                                                                          sb 3a 48

Bjønnholet, Litl-Fiplingdalen                                                                 sb 3c 136

Bjøråsneset (kart), Bjørkåsen                                                              sb 3b 405

Bjorbekken, Garden i Bjordalen                                                            sb 3a 171, 172

Bjorbekken, Valryggen                                                                        sb 3a 202

Bjorbekkmoen (br.nr.  1, seinere br.nr. 3), Bjorbekkmoen                      sb 3c 312

Bjorbekkmoen (foto), Bjorbekkmoen                                                    sb 3c 300, 314

Bjorbekkmoen (g.nr. 77), Bjorbekkmoen                                               sb 3c 298

Bjorbekkmoen (namnet), Bjorbekkmoen                                               sb 3c 302

Bjordalen, Laksforsmoen                                                                      sb 3a 147, 150

Bjordalen, Valryggen                                                                           sb 3a 198, 199, 202, 205, 208, 221

Bjorenget, Laksforsmoen                                                                     sb 3a 147, 159

Bjorio, Øver-Laksforsen                                                                       sb 3a 121

Bjørkåsen (g.nr. 59), Bjørkåsen                                                                       sb 3b 404

Bjørkåsen (namnet), Bjørkåsen                                                                        sb 3b 407

Bjørkåsen (utslått), Øver-Svenningdalen                                               sb 3b 225

Bjørkåsneset, Bjørkåsen                                                                      sb 3b 405, 406, 407, 412, 413

Bjørklia, Båfjellmoen                                                                           sb 3b 137

Bjørklund, Øver-Laksforsen                                                                 sb 3a 116, 118

Bjørkmoan, Austre Haustreisa                                                             sb 3a 336

Bjørkmoen, Litl-Fiplingdalen                                                                 sb 3c 129

Bjørkmyrenget, Båfjelldalen                                                                 sb 3b 183

Bjørkmyrlada,  Båfjelldalen                                                                  sb 3b 191

Bjørkneset, Valryggen                                                                         sb 3a 213

Bjørkryggmyro, Båfjelldalen                                                                 sb 3b 190

Bjørksletta (br.nr. 8), Litl-Fiplingdalen                                                   sb 3c 153

Bjørksletta (foto), Litl-Fiplingdalen                                                        sb 3c 153

Bjørksletto, Bustadmoen                                                                      sb 3c 64

Bjørndalen, Øver-Svenningdalen                                                          sb 3b 225

Bjørngårdsbekken, Kjerringvatnet                                                        sb 3b 431

Bjørngårdsheimen (foto), Bjørkåsen                                                     sb 3b 415

Bjørngårdsheimen (kart), Bjørkåsen                                                     sb 3b 405

Bjørngårdsheimen (kart), Kjerringvatnet                                               sb 3b 423

Bjørngårdsheimen (utslått), Holmvassdalen                                           sb 3b 383

Bjørngårdsheimen, Bjørkåsen                                                              sb 3b 404, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 419

Bjørngårdsheimen, Kjerringvatnet                                                        sb 3b 431

Bjørngjota, Holmvassdalen                                                                   sb 3b 384

Bjørnhaugen, Øver-Svenningdalen                                                        sb 3b 216

Bjørnhaugen, Stortjønnlia                                                                     sb 3b 534

Bjørnmoen, Fallmoen                                                                          sb 3a 52

Bjørnmyra, Stortjønnlia                                                                        sb 3b 534, 538

Bjørntjønna (kart), Bustadmoen                                                           sb 3c 53

Bjørntjønna, Bustadmoen                                                                     sb 3c 61

Bjørntjønna, Stortjønnlia                                                                      sb 3b 534

Bjortjønna (br.nr. 6), Bjortjønnlia                                                          sb 3b 479

Bjortjønna (foto), Bjortjønnlia                                                               sb 3b 469

Bjortjønna, Kappfjellia                                                                         sb 3b 453

Bjortjønnbekken, se Sagbekken, Kappfjellia

Bjortjønndalen, Kappfjellia                                                                   sb 3b 444

Bjortjønnlia (br.nr. 1, seinere br.nr. 4), Bjortjønnlia                                sb 3b 476

Bjortjønnlia (foto), Bjortjønnlia                                                  sb 3b 465, 467

Bjortjønnlia (g.nr. 64), Bjortjønnlia                                                        sb 3b 462

Bjortjønnlia (namnet), Bjortjønnlia                                                        sb 3b 464

Bjorvatnet, Valryggen                                                                         sb 3a 211

Blåfjellelva (møln-plass), Ner-Hjortskardmoen                                      sb 3b 270

Blåfjellmyran, Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 280, 281

Blåfjellneset (utslått, lad’plass), Ner-Hjortskardmoen                             sb 3b 259, 280, 281

Blautmyra, Bjorbekkmoen                                                                    sb 3c 309

Blautmyra, Nordenget, Vestre Haustreisa                                             sb 3a 312

Blautmyra, Nygården                                                                          sb 3a 357

Blautmyrån, Båfjelldalen                                                                      sb 3b 190

Bleikarelva, Bjortjønnlia                                                                       sb 3b 468

Bordvednesenget, Kappskardmoen                                                       sb 3b 312

Bordvedneset (br.nr. 8), Kappskardmoen                                              sb 3b 329

Bordvedneset (foto), Kappskardmoen                                                   sb 3b 329

Bordvedneset (namnet), Kappskardmoen                                              sb 3b 311

Børgefjellskolen (foto), Bustadmoen                                                     sb 3c 68

Bortigarden,      Austre Haustreisa                                                        sb 3a 327

Bortigarden, Vestre Haustreisa                                                                        sb 3a 301

”Brannen”, Jerpåsen                                                                           sb 3c 222

Brannstiengan, Øver-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 334

Bratteng/Brattingen (br.nr. 4), Fagerlia                                                 sb 3c 274

Brattengmyra, Nygården                                                                      sb 3a 357

Bråttenmyro, Bustadmoen                                                                   sb 3c 64

Brattforsen, Finnsåsen                                                                          sb 3a 238

Brattingen (Bratteng) (foto), Fagerlia                                                    sb 3c 267

Brattingen, (skogstueplass), Fagerlia                                                     sb 3c 256

Brattlimyrån, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 190

Brattøra Bustadmoen                                                                          sb 3c 64

Breiskardet (utslått), Kappskardmoen                                                   sb 3b 313, 321

Brenna (br.nr. 10), Gluggvasshaugen                                                    sb 3a 294

Brenna (foto), Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 295

Brennåsbekkjen, Øver-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 340, 342

Brennåsdalen, Laksforsmoen                                                                sb 3a 159

Brennåsen, Laksforsmoen                                                                    sb 3a 147

Brennåsen, Litl-Fiplingdalen                                                                 sb 3c 136

Brennåsen, Øver-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 344

Brennåsmoen, Hallinga                                                                        sb 3c 233

Brennhaugen (husm.pl./ br.nr. 24), Grane                                             sb 3a 425

Brennmoen (br.nr. 7), Øver-Hjortskardmoen                                         sb 3b 352

Brennmoen (foto), Øver-Hjortskardmoen                                              sb 3b 351

Brennmoen, Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 259, 280, 281

Brennmomyra, Ner-Hjortskardmoen                                                     sb 3b 280

Brenno, se Vasselvbrenna, Kappskardmoen

Brentåsen, Stormoen                                                                           sb 3c 396

Brentåsmyran, Stormoen                                                                     sb 3c 396

Britamoen (husm.pl.), Laksforsmoen                                                    sb 3a 168

Broka, Lia                                                                                          sb 3a 179, 189

Brubakken (foto), Stabbforsmoen                                                         sb 3c 365

Brubakken (fra 1924 br.nr. 5),                                                              sb 3c 379

Brugjotholmene, Gluggvasshaugen                                                        sb 3a 275

Bruhola (br.nr. 2, seinere br.nr. 5), Litl-Fiplingdalen                                sb 3c 149

Bruhola (foto), Litl-Fiplingdalen                                                            sb 3c 130, 157

Bruhola vestre (br.nr. 13), Litl-Fiplingdalen                                           sb 3c 156

Bruhola vestre (foto), Litl-Fiplingdalen                                                  sb 3c 157

Brumoen (fra 1924 br.nr. 7), Stormoen                                                 sb 3c 407

Brumoen (kart), Stormoen                                                                   sb 3c 385

Brumoen, Kløvimoen                                                                           sb 3c 289, 292

Brumyrene, Vestre Haustreisa                                                             sb 3a 312

Brunsteinenget, Øver-Hjortskardmoen                                      sb 3b 334, 344

Brurabakken (under Litlenget), Øver-Svenningdalen                              sb 3b 245

Bryggebergbekken, Fiplingkroken                                                         sb 3c 90

Bryggebergbekken, Tøymskardlia                                                        sb 3c 34, 41

Bryggeberget, Fiplingkroken                                                                 sb 3c 94

Budalsbekkjen, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 202, 217, 220, 226

Buhjemejaevrie (Melkartjønnene), Nygården                                        sb 3a 361

Bukta, Finnsåsen                                                                                 sb 3a 232, 245

Bukta, se Mellingstangen, Stortjønnlia

Bursberget, Fallmoen                                                                          sb 3a 51

Bustadbekken, Bustadmoen                                                                 sb 3c 66

Bustadmobekken, Bustadmoen                                                             sb 3c 58

Bustadmoen (br.nr. 1, seinere br.nr. 2), Bustadmoen                             sb 3c 69

Bustadmoen (foto), Bustadmoen                                                          sb 3c 56, 67

Bustadmoen (g.nr. 67), Bustadmoen                                                     sb 3c 52

Bustadmoen (namnet), Bustadmoen                                                     sb 3c 55

Bustadmosetra, Bustadmoen                                                                sb 3c 66

Bustadtangen (kart), Simskardet                                                           sb 3c 86

Bustadtangen, Simskardet                                                                    sb 3c 85, 86

Bustmyra, Båfjellmoen                                                                        sb 3b 137

Dåammajaevrie (Tomasvatnet), Tomasvatnet                                       sb 3b 487

Dahlbu (br.nr. 12), Grane                                                                     sb 3a 436

”Dahl-vegen”, Båfjelldalen                                                                  sb 3b 181

”Dahl-vegen”, Båfjellmoen                                                                  sb 3b 121, 134, 137

”Dahl-vegen”, Holmvassdalen                                                              sb 3b 358, 359, 375, 376, 377, 378

”Dahl-vegen”, Kappskardmoen                                                                       sb 3b 311

”Dahl-vegen”, Ner-Hjortskardmoen                                                     sb 3b 256

”Dahl-vegen”, Øver-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 333

”Dahl-vegen”, Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 204, 205

”Dahl-vegen”, Tomasvatnet                                                                 sb 3b 486

Dalabekken, Fagerlia                                                                           sb 3c 268

Dalabekkjen, Hallinga                                                                          sb 3c 240

Dalabekkjen, Kløvimoen                                                                      sb 3c 280, 289, 292

Dalan, Laksforsmoen                                                                          sb 3a 159

Dalan, Båfjellmoen                                                                              sb 3b 123

Dalan, Fallmoen                                                                                   sb 3a 37, 38, 42, 47, 48

Dalan, Ner-Laksforsen                                                                                   sb 3a 91

Dalan, Øver-Laksforsen                                                                       sb 3a 120

Dalen (br.nr. 4 og 5), Valryggen                                                           sb 3a 225

Dalen (foto), Valryggen                                                                       sb 3a 224

Dalen, Laksforsmoen                                                                          sb 3a 147

Dalen, Båfjelldalen                                                                              sb 3b 183, 190

Dalen, Fallmoen                                                                                   sb 3a 40, 48

Dalen, Øver-Laksforsen                                                                       sb 3a 121

Dalen, se Stor-Fiplingdalen (br.nr.  4 Dalen), Stor-Fiplingdalen              

Dalenget, Øver-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 334

Dalenglada, Bjorbekkmoen                                                                  sb 3c 309

Dallada, Båfjelldalen                                                                            sb 3b 191

Dallada, Fagerlia                                                                                 sb 3c 264

Dallada, Vestre Haustreisa                                                                  sb 3a 312

Dalsneset, Lia                                                                                     sb 3a 179

Danelheimen (kart), Stillelvåsen,                                                           sb 3c 317

Danelheimen, Bjorbekkmoen                                                                sb 3c 308

”Danel-stakken”, Kappfjellia                                                                sb 3b 457

Dempa, Ner-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 280

Dempa, Stabbforsmoen                                                                       sb 3c 369

Derut (br.nr. 6), Litl-Fiplingdalen                                                          sb 3c 151

Djupbekken, Finnsåsen                                                                        sb 3a 237, 238

Djupbekkmyran, Bustadmoen                                                               sb 3c 64

Djupdalen, Øver-Laksforsen                                                                sb 3a 105, 118, 120

Djupgrasdalen, Svartvatnet                                                                  sb 3c 339

Dølimyrene, Gluggvatnet                                                                     sb 3a 369, 374

Eerhtsege (Kvannlia/Øver-Fiplingvatnet), Kvannlia                                sb 3c 16

Eiterådalen, Turmoen                                                                          sb 3a 18

Eiteråholmen. Ner-Svenningdalen                                                         sb 3b 67

Eiterholtan, Ner-Svenningdalen                                                 sb 3b 61

Eitråkroken, Stavassdalen                                                                    sb 3b 163

Eldhusmoen (husm.pl), Laksforsmoen                                                  sb 3a 167

Eldhusmoen foto), Laksforsmoen                                                          sb 3a 167

Eldhusmoen, Ner-Laksforsen                                                               sb 3a 90

Elgviddevatnet, Holmvassdalen                                                 sb 3b 390

Elias-stua, Tomasvatnet                                                                       sb 3b 494

Elvbakken, se Elvbakkmyra, Forshaugen

Elvbakkmyra (br.nr. 3), Forshaugen                                                      sb 3c 213

Elvbakkmyra (foto), Forshaugen                                                           sb 3c 213

Elvebakken (br.nr. 38), Øver-Svenningdalen                                         sb 3b 249

Elverum (br.nr. 5), Finnsåsen                                                               sb 3a 257

Elverum (foto), Finnsåsen                                                                     sb 3a 258

Elvetun (br.nr. 8), Gluggvasshaugen                                                     sb 3a 294

Elvetun (foto), Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 274

Elvetun Camping (foto), Båfjellmoen                                                    sb 3b 145

Elvmyrlada, Fiplingkroken                                                                    sb 3c 104

Endresplass (foto), Tøymskardlia                                                         sb 3c 47

Engebekkskardet, Øver-Hjortskardmoen                                             sb 3b 334

Engedalen, Finnsåsen                                                                          sb 3a 232

Engelenget, Austre Haustreisa                                                             sb 3a 335

Engelskvilla (foto), Turmoen                                                                sb 3a 27

Engelskvillaen (Fjellbekkmoen), Båfjellmoen                                         sb 3b 143

Engelskvillaen (ved Laksforsen), Øver-Laksforsen                                sb 3a 102, 116, 127

Engelskvillaen på Fjellbekkmoen (Fjellbekkmo House/Fjellbekkmo

Hotell), Fjellbekkmoen                                                             sb3c 437, 439, 440, 447, 448

Engelskvillaen på Fjellbekkmoen (foto), Fjellbekkmoen               sb 3c 447, 451

Engelskvillaen, se Majavasshytta, Kappfjellia

Enget, Grane                                                                                      sb 3a 389

Enget, Øver-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 334

Enget, Turmoen                                                                                   sb 3a 18

Engibekkjen, Øver-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 330

Engibekkskardet, Øver-Hjortskardmoen                                                sb 3b 344

Engio, Øver-Hjortskardmoen                                                                sb 3b 344

Engset (br.nr. 18), Ner-Hjortskardmoen                                                sb 3b 303

Engset (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 304

Erek-Nilso-myro (kart), Svartvatnet                                                      sb 3c 336

Erek-Nilso-myro, Svartvatnet                                                               sb 3c 334

Erikmobakken, Ner-Svenningdalen                                                       sb 3b 74

Eriksen-gården (Lassen-gården) (foto), Ner-Svenningdalen                   sb 3b 103

”Eriksen-gården”, se Utigarden?, (seinere ”Lassen-gården” og

”Eriksen-gården”), Ner-Svenningdalen

”Erlandhaugen”, Stortjønnlia                                                                sb 3b 534

Erlandheimen,  Tomasvatnet                                                                sb 3b 505

Erlandheimen, Stortjønnlia                                                                    sb 3b 533, 534

Erlandtjønna, Stortjønnlia                                                                     sb 3b 534

Erns-husan (kart), Holmvassdalen                                                        sb 3b 371

Erns-husan, Holmvassdalen                                                                 sb 3b 372, 374

Ernsmyra, Holmvassdalen                                                                    sb 3b 372

Fagerdalen, Valryggen                                                                        sb 3a 203, 215

Fagerland (br.nr. 9), Tomasvatnet                                                        sb 3b 521

Fagerland (foto), Tomasvatnet                                                             sb 3b 520

Fagerli øvre (Moen) (br.nr. 7), oppr. Nerstua (br.nr. 2), Fagerlia                        sb 3c 272

Fagerlia (g.nr. 75), Fagerlia                                                                  sb 3c 244

Fagerlia (namnet), Fagerlia                                                                  sb 3c 247

Fagerlibrannen, Fagerlia                                                                       sb 3c 254

Fagerneset, Valryggen                                                                        sb 3a 215

Fagerstad (foto), Lia                                                                           sb 3a 195

Fagerstad, Lia                                                                                     sb 3a 196

Fagervollan, Stor-Fiplingdalen                                                               sb 3c 184

Fagervollan, Svartvatnet                                                                      sb 3c 333

Fagervollan, Vestre Haustreisa                                                            sb 3a 308

Falkflågmoen (husm.pl.) Finnsåsen                                                       sb 3a 256

Falkflågmoen, Finnsåsen                                                                      sb 3a 245

Falkgjota (kart), Storvasslia statsskog                                                   sb 3c 459

Falkmoen”, Storvasslia statsskog                                                          sb 3c 458

Falldalen, Fallmoen                                                                              sb 3a 41

Falldalsmyra, Nygården                                                                        sb 3a 357

Fallet (Fallan), Båfjellmoen                                                                  sb 3b 127, 159

Fallet (namnet), Fallmoen                                                                     sb 3a 39

Fallhaugen, Fallmoen                                                                           sb 3a 40, 48

Fallmoen (foto), Fallmoen                                                                     sb 3a 46

Fallmoen (g.nr. 35)                                                                              sb 3a 36

Fallmo-setra, Nygården                                                                        sb 3a 355

Fallnesenget, Turmoen                                                                        sb 3a 18

Fallneset, Turmoen                                                                              sb 3a 18

Fallnesosen, Spølremma                                                                       sb 3a 72

Farkslættet, Kjerringvatnet                                                                   sb 3b 435

Fellingfors (br.nr. 11), Fellingforsen                                                      sb 3b 55

Fellingfors (br.nr. 12), Fellingforsen                                                      sb 3b 56

Fellingfors (br.nr. 15) (Litlmoen), Fellingforsen                          sb 3b 56

Fellingforsen (fossen, foto), Fellingforsen                                              sb 3b 16

Fellingforsen (g.nr. 49), Fellingforsen                                                    sb 3b 10

Fellingforsen (garden, foto), Fellingforsen                                              sb 3b 14

Fellingforsen (namnet), Fellingforsen                                                    sb 3b 15

Fellingforsenget, Finnsåsen                                                                  sb 3a 232, 245

Fellingforsgardene (foto), Fellingforsen                                     sb 3b 47

Fellingforsholmen (foto), Fellingforsen                                                  sb 3b 12

Fellingforsholmen, Fellingforsen                                                sb 3b 10, 13, 21

Fellingforsmo (br.nr. 11), Grane                                                            sb 3a 436

Fellingforssetra, Fellingforsen                                                               sb 3b 23

Ferjemannsplassen (foto), Båfjellmoen                                                  sb 3b 159

Ferjemannsplassen (husm.sete), Ner-Svenningdalen                              sb 3b 109

Ferjemannsplassen, se Vefsnmoen (Ferjemannsplassen), Båfjellmoen

Finnbekken, Kvannlia                                                                          sb 3c 12

Finnbekken, Simskardet                                                                       sb 3c 74, 80

Finnbrøstenget, Litl-Fiplingdalen                                                           sb 3c 140

Finnburlia, Øver-Svenningdalen                                                            sb 3b 220, 224

Finnbursdalen, Stortjønnlia                                                                   sb 3b 535

Finnburshaugen, Bjortjønnlia                                                                sb 3b 462, 471, 473

Finnburshaugen, Kappfjellia                                                                  sb 3b 444, 445, 446, 453, 455, 457

Finnburshaugen, Svartvatnet                                                                sb 3c 338

Finnburshaugen, Tomasvatnet                                                              sb 3b 482, 484

Finnburslia, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 272

Finnburslimyra (foto), Ner-Hjortskardmoen                                           sb 3b 279

Finnburslimyra/Finnburslimyran, Ner-Hjortskardmoen                            sb 3b 269, 272, 280

Finnbursmyra, Svartvatnet                                                                   sb 3c 338

Finnburstjønna, Kappfjellia                                                                   sb 3b 444, 453

Finnburstomta, Svartvatnet                                                                   sb 3c 345

Finnburtjønna, Tomasvatnet                                                                 sb 3b 497

Finn-Elias-tomta, Holmvassdalen                                                          sb 3b 378

Finnhustjønna (kart), Kjerringvatnet                                                      sb 3b 423

Finnhustjønnene, Kjerringvatnet                                                           sb 3b 429

Finnkløven Storvasslia statsskog                                                           sb 3c 458

Finnkondalen, Fallmoen                                                                        sb 3a 62

Finnkøtåsen, Holmvassdalen                                                                sb 3b 378, 383

Finnkøtbakken, Bjørkåsen                                                                    sb 3b 410

Finnkøtbakken, Ner-Hjortskardmoen                                                    sb 3b 272

Finnkøtbakken, Øver-Hjortskardmoen Øver-Hjortskardmoen                 sb 3b 342

Finnkøtbakken, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 220

Finnkøtbekkjen, Finnsåsen                                                                   sb 3a 238, 241

Finnkøtdalen, Fjellbekkmoen                                                                sb 3c 430, 442

Finnkøtdalen, Stabbforsmoen                                                               sb 3c 362, 369

Finnkøtdalen, Svartvatnet                                                                     sb 3c 325, 328

Finnkøthaugen (kart), Kjerringvatnet                                                    sb 3b 423

Finnkøthaugen, Holmvassdalen                                                 sb 3b 370

Finnkøthaugen, Kjerringvatnet                                                              sb 3b 425, 429, 435

Finnkøthaugen, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 220

Finnkøtlia, Gluggvasshaugen                                                                sb 3a 275

Finnkøtlian, Finnsåsen                                                                         sb 3a 241

Finnkøtmoen, Austre Haustreisa                                                           sb 3a 332, 337, 342, 344

Finnkøtmoen, Båfjelldalen                                                                    sb 3b 188

Finnkøtmoen, Bustadmoen                                                                   sb 3c 60

Finnkøtmoen, Fellingforsen                                                                  sb 3b 39

Finnkøtmoen, Finnsåsen                                                                       sb 3a 240

Finnkøtmoen, Nygården                                                                       sb 3a 356

Finnkøtmoen, Valryggen                                                                     sb 3a 210

Finnkøtmyra, Øver-Svenningdalen                                                        sb 3b 220

Finnkøttjønna, Svartvatnet                                                                   sb 3c 345

Finnkøttomta, Bustadmoen                                                                   sb 3c 60

Finnlegran, Bustadmoen                                                                       sb 3c 60

Finnlegran, Fallmoen                                                                           sb 3a 44

Finnlegran, Nygården                                                                          sb 3a 355, 360

Finnlegran, Valryggen                                                                         sb 3a 210

Finnlenderholet, Båfjellmoen                                                                sb 3b 138

Finnmoen (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b  271

Finnmoen, Ner-Hjortskardmoen                                                sb 3b 253,  267, 272

Finnmyrene, Gluggvasshaugen                                                             sb 3a 282

Finnodden (br.nr. 4), Bustadmoen                                                         sb 3c 60, 62

Finnodden (utslått), Bustadmoen                                                           sb 3c 64, 67

Finnsåsen (foto), Finnsåsen                                                                  sb 3a 229, 231, 254

Finnsåsen (g.nr. 42), Finnsåsen,                                                            sb. 3a. 226

Finnskardet, Båfjelldalen                                                                      sb 3b 180, 186, 190

Finnskardet, Øver-Svenningdalen                                                         sb 3b 220

Finnstømyra, Gluggvasshaugen                                                 sb 3a 275

Finnvollen, Stabbforsmoen                                                                   sb 3c 369

Finnvollen, Svartvatnet                                                                         sb 3c 345

Fiplingkroken (Den nordre parten), Fiplingkroken                                   sb 3c 114

Fiplingkroken (Den søndre parten), Fiplingkroken                                  sb 3c 113

Fiplingkroken (foto), Fiplingkroken                                                        sb 3c 96, 101

Fiplingkroken (g.nr.69), Fiplingkroken                                                   sb 3c 90

Fiplingkroken (namnet), Fiplingkroken                                                   sb 3c 95

Fiplingsetra (kart), Litl-Fiplingdalen                                                       sb 3c 125

Fiplingsetra, Litl-Fiplingdalen                                                                sb 3c 136

Fiskbuholmen, Kappfjellia                                                                    sb 3b 444

Fiskbuholmen, Kappfjellia                                                                    sb 3b 454

Fiskbuholmen, Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 266

Fiskbuholmen, Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 214

Fisklausvatnet, Vestre Haustreisa                                                         sb 3a 312

Fjellada, Litl-Fiplingdalen                                                                      sb 3c 140

Fjelladenget, Stormoen                                                                         sb 3c 399

Fjellbekken (mølne, sag), Fjellbekkmoen                                               sb 3c 433, 441, 442

Fjellbekkmoen (brnr. 1, seinere br.nr. 7), Fjellbekkmoen                         sb 3c 449

Fjellbekkmoen (foto), Fjellbekkmoen                                                     sb 3c 425, 441, 446

Fjellbekkmoen (g.nr. 83), Fjellbekkmoen,                                               sb 3c 422

Fjellbekkmoen (namnet), Fjellbekkmoen                                                sb 3c 427

Fjellbekkmosetra (kart), Fjellbekkmoen                                     sb 3c 423

Fjellbekkmosetra, Fjellbekkmoen                                                          sb 3c 430, 434

Fjelldalen, Tøymskardlia                                                                      sb 3c 44

Fjellenget, Gluggvasshaugen                                                                sb 3a 268

Fjellenget, Ner-Svenningdalen                                                              sb 3b 67

Fjellmoen, Øver-Laksforsen                                                                 sb 3a 127

Fjellmoen, Øver-Svenningdalen                                                 sb 3b 206, 231

Fjellmyr (br.nr. 6), Forshaugen                                                             sb 3c 215

Fjellmyran, Forshaugen                                                                        sb 3c211

Fjellsenden, Gluggvatnet                                                                       sb 3a 374

Fjellsenget, Ner-Svenningdalen                                                 sb 3b 74

Fjellsenget, Øver-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 344

Flåget, Fallmoen                                                                                  sb 3a 41

Flåtneset (Fløtneset) (br.nr. 8), Båfjellmoen                                          sb 3b 156

Fløtneset (br.nr. 8), se Flåtneset (Fløtneset), Båfjellmoen

Fløtneset (foto), Båfjellmoen                                                                sb 3b 142

Fløtneset (utslått), Båfjellmoen                                                             sb 3b 123

Fløtneset, Øver-Svenningdalen                                                             sb 3b 204

Flyum (br.nr. 7), Tomasvatnet                                                              sb 3b 518

Flyum (foto), Tomasvatnet                                                                  sb 3b 519

Folkets Hus (br.nr. 16), Tomasvatnet                                                    sb 3b 489, 508

Folkets Hus (foto), Tomasvatnet                                                          sb 3b 509

Folkets Hus (Huset), Øver-Svenningdalen                                             sb 3b 235

Folkets Hus, Kappskardmoen                                                               sb 3b 316

Foradalen, Hallinga                                                                              sb 3c 237, 238, 240

Foraholet, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Foraholten, Stavassdalen                                                                      sb 3b 163

Forholan, Øver-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 344

Formo (br.nr. 10), Båfjellmoen                                                             sb 3b 157

Formo (foto), Båfjellmoen                                                                    sb 3b 157

Formoen, Båfjellmoen                                                                          sb 3b 118

Forseng (br.nr. 11), Forshaugen                                                           sb 3c 209

Forseng, Forshaugen                                                                           sb 3c 204

Forsenget, Ner-Svenningdalen                                                             sb 3b 74

Forsenghaugen, Storvasslia statsskog                                                    sb 3c 458

Forshaugen (br.nr. 1, seinere br.nr. 2), Forshaugen                                sb 3c 212

Forshaugen (g.nr. 72, Forshaugen                                                         sb 3c 200

Forshaugen (namnet), Forshaugen                                                        sb 3c 203

Forshaugholman, Stor-Fiplingdalen                                                        sb 3c 181

Forsheim (br.nr. 9), Båfjellmoen                                                           sb 3b 157

Forsheim (foto), Båfjellmoen                                                                sb 3b 156

Forslia, Vestre Haustreisa                                                                    sb 3a 312

Forsmoen (husm.pl.), Øver-Laksforsen                                                sb 3a 137

Fossedur, Øver-Laksforsen                                                                  sb 3a 116

Fossetun (foto), Litl-Fiplingdalen                                                           sb 3c 145

Fossevangen (br.nr. 4), Fellingforsen                                                    sb 3b 53

Fossevangen (foto), Fellingforsen                                                         sb 3b 54

Fremmerdalen, Fallmoen                                                                      sb 3a 40, 48

Fremmervollen, Simskardet                                                                  sb 3c 83

Fuglmyrån, Finnsåsen                                                                          sb 3a 245

Gabrielslættet, Holmvassdalen                                                              sb 3b 384, 391, 392

Gælnmoen, Ner-Svenningdalen                                                 sb 3b 63

Gælnmoen, Stavassdalen                                                                      sb 3b 163

Gælnmolada, Forshaugen                                                                     sb 3c 208

Gammel Ane-myra, Vestre Haustreisa                                                 sb 3a 312

Gammelenget, Stormoen                                                                      sb 3c 399

Gammelgarden (br.nr. 3), Vestre Haustreisa                                         sb 3a 323

Gammelgarden (foto), Fjellbekkmoen                                                    sb 3c 429, 432

Gammelgarden (foto), Vestre Haustreisa                                              sb 3a 322

Gammelgarden (husm.pl.), Vestre Haustreisa                                       sb 3a 321

Gammelgarden (kart), Bjørkåsen                                                          sb 3b 405

Gammelgarden (kart), Fjellbekkmoen                                                    sb 3c 423

Gammelgarden (utslått), Holmvassdalen                                               sb 3b 383

Gammelgarden, Austre Haustreisa                                                       sb 3a 327

Gammelgarden, Bjørkåsen                                                                   sb 3b 404, 406, 407, 408, 412, 415

Gammelgarden, Fjellbekkmoen                                                  sb 3c 430, 431, 434, 436, 439, 447

Gammelgarden, Øver-Laksforsen                                                         sb 3a 106

Gammelgardsheiet, Bjørkåsen                                                              sb 3b 406

Gammelgardstjønna (Bjørkåstjønna) (foto), Bjørkåsen                           sb 3b 407

Gammelgardstjønna (Bjørkåstjønna), Bjørkåsen                                    sb 3b 408, 410, 412, 421

”Gammelheimen” (foto), Storvasslia statsskog                                      sb 3c 460

”Gammelheimen” (kart), Storvasslia statsskog                                      sb 3c 459

”Gammelheimen”, Storvasslia statsskog                                                sb 3c 460

Gammeljorda, Ner-Laksforsen                                                             sb 3a 82, 86, 88, 91

Gammeljorda, Valryggen                                                                      sb 3a 200, 203, 205, 210, 215

Gammellada, Kløvimoen                                                                      sb 3c 291

Gammelmoen, Finnsåsen                                                                      sb 3a 234

Gammelnaustbukta, Kappfjellia                                                 sb 3b 454

Gammelnaustbukta, Stortjønnlia                                                            sb 3b 529

Gammelnaustlada, Øver-Laksforsen                                                     sb 3a 121

”Gammel-Nils-forsen”, Bjorbekkmoen                                                  sb 3c 310

Gammelseterenget, Valryggen                                                             sb 3a 210

Gammelsetra, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 268, 273, 281

Gammelsetra, Valryggen                                                                      sb 3a 209, 215

Gammel-Valryggsetra, Garden i Bjordalen                                            sb 3a 170, 172

Garden i Bjordalen, Garden i Bjordalen                                                 sb 3a 170,

Gardsdalen, Valryggen                                                                        sb 3a 213

Gartlandsslættet, Kjerringvatnet                                                            sb 3b 435

Gåstjønna (utslått), Holmvassdalen                                                       sb 3b 384

Gåsvassengan, Holmvassdalen                                                             sb 3b 361

Gåsvassholmen, Holmvassdalen                                                           sb 3b 384

Geitklauvmyra, Finnsåsen                                                                     sb 3a 245

Geitkløvmyra, Båfjellmoen                                                                   sb 3b 138

Geitkløvmyro, Bustadmoen                                                                  sb 3c 64

Gierehtsjaevrie (Kjerringvatnet), Kjerringvatnet                                     sb 3b 426

Gjota, Bustadmoen                                                                              sb 3c 64

Gjota, Valryggen                                                                                  sb 3a 203

Gjøtene, Vestre Haustreisa                                                                  sb 3a 312

Gluggvassåsen, Austre Haustreisa                                                       sb 3a 344, 348

Gluggvasshaugen (foto), Gluggvasshaugen                                            sb 3a 264, 270, 296

Gluggvasshaugen (g.nr. 43), Gluggvasshaugen                                      sb 3a 262

Gluggvasshaugen (namnet), Gluggvasshaugen                                       sb 3a 266

Gluggvasshaugmoen,  Gluggvasshaugen                                               sb 3a 275

Gluggvatnet (foto), Gluggvatnet                                                            sb 3a 374

Gluggvatnet (g.nr. 47), Gluggvatnet                                                      sb 3a 366

Gluggvatnet (namnet), Gluggvatnet                                                       sb 3a 369

Glunhkie (Kløbbfjellet), Gluggvatnet                                                     sb 3a 369, 370

Godhøysetdalen, Fagerlia                                                                     sb 3c 264

Granåsen, Båfjellmoen                                                                         sb 3b 138

Granåsen, Fagerlia                                                                              sb 3c 264

Granåsen, Valryggen                                                                            sb 3a 210, 211, 213, 215

Granåslada, Fagerlia                                                                            sb 3c 264

Grane (foto), Grane                                                                             sb 3a 405

Grane (g.nr. 48), Grane                                                                       sb 3a 382

Grane (Moen) (foto), Grane                                                                 sb 3a 423

Grane (namnet), Grane                                                                                   sb 3a 387

Grane, bruk I (nå br.nr. 1), Grane                                                         sb 3a 418

Grane, bruk II (nå br.nr. 2),Grane                                                        sb 3a 420

Grane-landet (foto), Grane                                                                   sb 3a 385

Graneskogen,  Grane                                                                           sb 3a 438

Graneskogen, Austre Haustreisa                                                           sb 3a 349

Graneskogen, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 314

Granheim (br.nr. 22), Grane                                                                 sb 3a 438

Granheim (foto), Fagerlia                                                                     sb 3c 278

Granheim (foto), Grane                                                                        sb 3a 426

Granheim (uten br.nr.) Fagerlia                                                                        sb 3c 279

Granholmen, Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 278

Grankrullholet, Tøymskardlia                                                                sb 3c 47

Granlegddalen, Fellingforsen                                                                sb 3b 24

Granli (br.nr. 3), Simskardet                                                                 sb 3c 88

Granlia (br.nr. 9), Øver-Laksforsen                                                       sb 3a 140

Granlia (foto), Øver-Laksforsen                                                            sb 3a 140

Granlia (foto), Simskardet                                                                    sb 3c 85

Granlia, Holmvassdalen                                                                       sb 3b 383, 384

Granlia, Øver-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 334

Granlimyra, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 384

Granmo (br.nr. 6), Fjellbekkmoen                                                         sb 3c 456

Granmo (foto), Fjellbekkmoen                                                              sb 3c 444, 456

Granmoen 1801 (Rydningsplass), Granmoen 1801                                 sb 3c 462

Grasbakken,     Austre Haustreisa                                                        sb 3a 335

Grasdalen, Øver-Svenningdalen                                                            sb 3b 206

Grasdalsbekkjen, Øver-Svenningdalen                                                  sb 3b 217

Grasdalsholmen, Ner-Hjortskardmoen                                       sb 3b 259, 277, 278, 279

Grasgjota, Gluggvatnet                                                                        sb 3a 374

Grasjota, Austre Haustreisa                                                                 sb 3a 336

Grasøra, Ner-Laksforsen                                                                     sb 3a 86

Grasøra, Spølremma                                                                            sb 3a 75

Gregusholmen, Holmvassdalen                                                             sb 3b 380

Greinesmyran, Bustadmoen                                                                 sb 3c 63

Grevstad, Turmoen                                                                              sb 3a 18

Grindhusberget, Fallmoen                                                                     sb 3a 49

Grindhusmoen, Fallmoen                                                                      sb 3a 49

Grindmoen, Fagerlia                                                                            sb 3c 254

Grindmoen, Øver-Laksforsen                                                               sb 3a 104, 121, 122

Grøftsletta, Turmoen                                                                            sb 3a 18

Grønlia, Holmvassdalen                                                                       sb 3b 361, 384

Grønlia, Øver-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 334, 344

”Gulbrandåkeren”, Kappskardmoen                                                     sb 3b 318

Gulldalen, Gluggvasshaugen                                                                 sb 3a 268, 281, 282

Gulldalsbergenget, Gluggvasshaugen                                                    sb 3a 274

Gulldalsberget, Gluggvasshaugen                                                          sb 3a 268

Gulldalsgjota, Gluggvasshaugen                                                             sb 3a 275

Gulldalshola, Gluggvasshaugen                                                  sb 3a 275

Gulljorda (skogstueplass), (kart), Forshaugen                                         sb 3c 201

Gulljorda (skogstueplass), Forshaugen                                                   sb 3c 206, 207

Hævlan, Svartvatnet                                                                            sb 3c 338

Hagaenget, Fjellbekkmoen                                                                   sb 3c 434

Hagen (br.nr. 5), Bustadmoen                                                              sb 3c 62

Håkogjota, Fiplingkroken                                                                      sb 3c 98

”Håko-gjota”, Stormoen                                                                      sb 3c 391

Hallamyra, Båfjellmoen                                                                       sb 3b 137

Hallarmyra, Nygården                                                                         sb 3a 357

Hallinga (br.nr. 1, seinere br.nr. 3), Hallinga                                          sb 3c 241

Hallinga (foto), Hallinga                                                                       sb 3c 233

Hallinga (foto), Hallinga                                                                       sb 3c 239, 242

Hallinga (g.nr. 74), Hallinga                                                                 sb 3c 230

Hallinga (namnet), Hallinga                                                                  sb 3c 232

Hall-stua (skogstueplass) (kart), Forshaugen                                         sb 3c 201

”Hall-stua” (skogstue), Forshaugen                                                      sb 3c 206

Hallvardbekken, , Holmvassdalen                                                         sb 3b 373

Hallvardtjønna, , Holmvassdalen                                                           sb 3b 373

Halsan, Stor-Fiplingdalen                                                                     sb 3c 181

Halsmyra, Ner-Hjortskardmoen                                                           sb 3b 280

Hammaren (br.nr. 9), Stor-Fiplingdalen                                                 sb 3c 196

Hammaren (foto), Stor-Fiplingdalen                                                      sb 3c 197

Hammargjota, Øver-Laksforsen                                                            sb 3a 104, 120

Hammarmoen (br.nr. 7), Øver-Laksforsen                                            sb 3a 140

Hans Olso-kilda, Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 269

Hans-Amundso-vegen, Svartvatnet                                                      sb 3c 336

Hansbakken, Bjortjønnlia                                                                     sb 3b 468

Hanshyttmoen (kart), Hallinga                                                              sb 3c 231         

Hanshyttmoen (skogstueplass), Hallinga                                               sb 3c 237

Hansmyran/Hansmyra, Bjortjønnlia                                                      sb 3b 468

Hans-Olso-gjota, Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 262, 268

Haramoenget, Litl-Fiplingdalen                                                 sb 3c 140

Hattfjellet, Austre Haustreisa                                                               sb 3a 345

Hauan, Valryggen                                                                                sb 3a 215

Haugan, Finnsåsen                                                                               sb 3a 245, 246

Haugbakken (br.nr. 3), Gluggvasshaugen                                              sb 3a 292

Haugbakken (foto), Gluggvasshaugen                                                   sb 3a 293

Haugbakksetra, Gluggvasshaugen                                                        sb 3a 282, 283

Haugen (br.nr. 3), Fiplingkroken                                                           sb 3c 115

Haugen (foto), Fiplingkroken                                                                sb 3c 116

Haugen (husm.pl.), Øver-Laksforsen                                                   sb 3a 136

Haugen, Finnsåsen                                                                               sb 3a 232, 240

Haugen, Gluggvasshaugen                                                                   sb 3a 268

Haugenget, Gluggvasshaugen                                                              sb 3a 274

Haugmoen, se Nellemoen, Gluggvasshaugen

Haugmyran, Forshaugen                                                                      sb 3c 211

Haugmyrlada, Fiplingkroken                                                                 sb 3c 104

Haugsetra, Finnsåsen                                                                          sb 3a 246

Haugtun (br.nr. 11), Gluggvasshaugen                                                  sb 3a 295

Haustreisa (namnet) Vestre Haustreisa                                                            sb 3a 301

Haustreisdalen østre, se Austre Haustreisa

Haustreisdalen vestre, se Vestre Haustreisa

Haustreisdalen, Austre Haustreisa                                                       sb 3a 344, 348

Haustreis-gardene (foto), Austre Haustreisa                                         sb 3a 330, 331

Haustromtjønna, Kvannlia                                                                    sb 3c 14

Haustromtjønna, Litl-Fiplingdalen                                                         sb 3c 137, 142

Heggjota, Båfjelldalen                                                                          sb 3b 183, 190

Heggneset (br.nr. 12), Ner-Hjortskardmoen                                          sb 3b 300

Heggneset (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 300

Heggneset, Kappskardmoen                                                                sb 3b 320

Heggneset, se også Mellomneset, Ner-Hjortskardmoen

Heimdalsbekken, se Dalabekken, Kløvimoen

Heimerdalen, Laksforsmoen                                                                 sb 3a 159

Heimerfjellet, Fjellbekkmoen                                                                sb 3c 442

Heimermyran, Kløvimoen                                                                    sb 3c 291

Heimerneset, Øver-Laksforsen                                                                        sb 3a 121

Heimervatnet (Sør-Svartvatnet), Nygården                                           sb 3a 358

Heimervatnet, Vestre Haustreisa                                                          sb 3a 312

Heimigarden (foto), Båfjelldalen                                                           sb 3b 197

Heimigarden (foto), Vestre Haustreisa                                                 sb 3a 307

Heimigarden,  (fra 1925 br.nr. 4), Båfjelldalen                                       sb 3b 196

Heimigarden, Austre Haustreisa                                                                      sb 3a 327

Heimigarden, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 301

Heimneset, Øver-Laksforsen                                                               sb 3a 105

Hesenget, Kappskardmoen                                                                  sb 3b 313

Hesgjota, Bustadmoen                                                                         sb 3c 64

Hesholan, Tøymskardlia                                                                      sb 3c 47

Hesholon, Grane                                                                                  sb 3a 408

Hesjavollen (ikke skyldsatt bruk), Tomasvatnet                                     sb 3b 517

Hesjavollen, Stortjønnlia                                                                       sb 3b 535

Hesjegjota, Jerpåsen                                                                            sb 3c 225

Hesjegjota, Øver-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 334

Hesjegjøtene, Stor-Fiplingdalen                                                 sb 3c 181

Hesjegjotmyran, Bjorbekkmoen                                                            sb 3c 310

Hesjemyrene, Gluggvatnet                                                                   sb 3a 374

Hesthøylada, Fiplingkroken                                                                  sb 3c 104

Hevelenget, Gluggvasshaugen                                                              sb 3a 274

Hevlenget, Gluggvasshaugen                                                               sb 3a 268

Hjartbakken, Øver-Laksforsen                                                             sb 3a 120

Hjartmoenget, Stormoen                                                                      sb 3c 399

Hjortskardet (utslått), Ner-Hjortskardmoen                                           sb 3b 280

Hjortskardet (utslått), Øver-Hjortskardmoen                                        sb 3b 334

Hjortskardet (utslått), Øver-Hjortskardmoen                                         sb 3b 344

Hjortskardlia, Øver-Hjortskardmoen                                                    sb 3b 334

Høgåsbekkjen, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 204

Høgåsen, Ner-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 283

Høgåsen, Øver-Svenningdalen                                                             sb 3b 206

Høgåsenget, Båfjellmoen                                                                     sb 3b 138

Høglia (foto), Fjellbekkmoen                                                                sb 3c 455

Høglia(br.nr. 5), Fjellbekkmoen                                                            sb 3c 455

Høgmoen (br.nr. 5), Øver-Laksforsen                                                  sb 3a 138

Høgmoen (foto), Øver-Laksforsen                                                        sb 3a 117, 139

Høgsetdalen, Valryggen                                                                       sb 3a 215

Høgtun (br.nr. 17 og 27), Ner-Svenningdalen                                        sb 3b 112

Høgtun (foto), Ner-Svenningdalen                                                        sb 3b 113

Holenget, Grane                                                                                  sb 3a 389

Holenget, Stormoen                                                                             sb 3c 399

Holet, Fiplingkroken                                                                             sb 3c 107

Holmdalen, Lia                                                                                    sb 3a 178

Holmdalen, Øver-Laksforsen                                                               sb 3a 104, 121

Holmdalslada, Lia                                                                                sb 3a 189

Holmdalsmoen (Holmmoen) (husm.pl.), Øver-Laksforsen                      sb 3a 134                                            

Holmdalsmoen, Øver-Laksforsen                                                          sb 3a 109

Holmdalsnesan, Lia                                                                             sb 3a 189

Holmdalsneset, Lia                                                                              sb 3a 178

Holmdalsneset, Øver-Laksforsen                                                          sb 3a 104, 121

Holmen (Båfjellmoholmen, Øverholmen), Båfjellmoen                           sb 3b 117, 137, 146

Holmen, Fellingforsen                                                                          sb 3b 17, 18, 21, 24, 31

Holmen, Gluggvasshaugen                                                                   sb 3a 268

Holmen, Grane                                                                                               sb 3a 393, 408

Holmen, Kappskardmoen                                                                     sb 3b 312

Holmen, Ner-Hjortskardmoen                                                              sb 3b 259

Holmen, Ner-Svenningdalen                                                                 sb 3b 67

Holmen, Øver-Svenningdalen                                                               sb 3b 206

Holmen, Valryggen                                                                             sb 3a 203, 215

Holmene, Holmvassdalen                                                                     sb 3b 361

Holmenget, Fellingforsen                                                                     sb 3b 21

Holmenget, Grane                                                                                sb 3a 392

Holmenget, Ner-Svenningdalen                                                            sb 3b 74

Holmenglada, Litl-Fiplingdalen                                                  sb 3c 140

Holmfallet, Valryggen                                                                         sb 3a 203

Holmlada, Fiplingkroken                                                                       sb 3c 104

Holmmoen, Øver-Laksforsen                                                               sb 3a 104, 109

Holmmoen, se Holmdalsmoen,

Holmsletta (leiebr.  under br.nr. 3), Valryggen                                       sb 3a 224

Holmsletta, Valryggen                                                                         sb 3a 215

Holmvassdalen (g.nr. 58), Holmvassdalen                                             sb 3b 354

Holmvassdalen (namnet), Holmvassdalen                                             sb 3b 360

Holmvassdals-setra, Øver-Svenningdalen                                              sb 3b 225

Holmvassforsen (foto), Holmvassdalen                                                 sb 3b 365

Holmvassneset (br.nr. 9), Holmvassdalen                                             sb 3b 402

Holtan (Stormyra), Finnsåsen                                                               sb 3a 246

Holtan, Stavassdalen                                                                           sb 3b 163

Holtmyra, Vestre Haustreisa                                                               sb 3a 312

Hopamyra, Litl-Fiplingdalen                                                                 sb 3c 140

Hopamyran, Stabbforsmoen                                                                 sb 3c 370

Hopaneset (br.nr. 9 og 25), Ner-Hjortskardmoen                                   sb 3b 299

Hopaneset (utslått, lad’-plass), Ner-Hjortskardmoen                              sb 3b 259, 281

Hopaneset, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 280

Hovlan, Ner-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 280

Høystakkmyra, Kappskardmoen                                                           sb 3b 313

Høystakkmyra, Svartvatnet                                                                  sb 3c 339

Høystakkmyrene, Lia                                                                          sb 3a 189

Hundberget (foto), Bjørkåsen                                                               sb 3b 416

Husmohola, Turmoen                                                                          sb 3a 23

”i Seterryggen”, Båfjelldalen                                                                sb 3b 190

Ingebrigtenget, Fagerlia                                                                       sb 3c 264

Ingebrigtvika (kart), Ner-Svenningdalen                                                sb 3b 61

Ingebrigtvika, Ner-Svenningdalen                                                         sb 3b 74

Innerdalen, Lia                                                                                    sb 3a 179

Innerdalslada, Lia                                                                                sb 3a 189

Innerenget, Vestre Haustreisa                                                             sb 3a 312

Innerfjellenget, Øver-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 334

Innerkroken (husm.pl.), Laksforsmoen                                                 sb 3a 154, 166

Innerkroken, , Garden i Bjordalen                                                         sb 3a 170

Innerlia, Ner-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 281

Innerlian, Ner-Hjortskardmoen                                                             sb 3b 280

Innerlitlfjellenget, Øver-Hjortskardmoen                                               sb 3b 334

Innermoen (ikke utskilt), Ner-Svenningdalen                                         sb 3b 115

Innermoen/”innpå moen” (husm.pl.), Ner-Svenningdalen                       sb 3b 105

Innerneset, Fellingforsen                                                                      sb 3b 17

Innerneset, Øver-Laksforsen                                                                sb 3a 105, 121

Innervassdalen, Ner-Svenningdalen                                                      sb 3b 67

Innervollen, Simskardet                                                                        sb 3c 83

Innigarden (br.nr. 1), Finnsåsen                                                            sb 3a 251

Innigarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 4),                                                   sb 3c 375

Innigarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 4), Båfjellmoen                                 sb 3b 151

Innigarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 6), Øver-Svenningdalen                     sb 3b 237

Innigarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 7), Ner-Hjortskardmoen                    sb 3b 289

Innigarden (br.nr. 2), Øver-Laksforsen                                                 sb 3a 131

Innigarden (br.nr. 2, seinere br.nr. 6), Øver-Hjortskardmoen                  sb 3b 349

Innigarden (foto), Båfjellmoen                                                              sb 3b 127, 152

Innigarden (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 291

Innigarden (foto), Øver-Hjortskardmoen                                               sb 3b 332

Innigarden (foto), Øver-Hjortskardmoen                                               sb 3b 350

Innigarden (foto), Øver-Laksforsen                                                       sb 3a 107, 111, 121, 132

Innigarden (foto), Øver-Svenningdalen                                                  sb 3b 202, 223, 237

Innigarden (foto), Stabbforsmoen                                                         sb 3c 355

Innigarden (låven) (foto), Båfjellmoen                                                   sb 3b 135

”inni-gården” (”Nilsen-gården”) (br.nr. 1), Ner-Svenningdalen               sb 3b 99

”inni-gården” (”Nilsen-gården”) (foto), Ner-Svenningdalen                    sb 3b 73, 84

Innigardsmølna, Øver-Svenningdalen                                                    sb 3b 226

Innigardssetra (”Anderssetra”) (foto), Båfjellmoen                                sb 3b 132

Innigardssetra (”Anderssetra”), Båfjellmoen                                         sb 3b 130, 137, 138

Innigardssetra (foto), Øver-Svenningdalen                                            sb 3b 225

Innigardssetra (kart), Stabbforsmoen                                                    sb 3c 353

Innigardssetra, Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 216, 224

Innigardssetra, Stabbforsmoen                                                             sb 3c 362

”innpå moen”, se Innermoen/”innpå moen”, Ner-Svenningdalen

Isterkjerrmyra, Fiplingkroken                                                                sb 3c 92

Isterkjerrmyra, Forshaugen                                                                  sb 3c 211

Ivardalen, Ner-Svenningdalen                                                              sb 3b 74

Jakobbekken, Bustadmoen                                                                   sb 3c 53, 58

Jakob-Bentso-sletto, Båfjelldalen                                                          sb 3b 190

Jakobenget, Båfjelldalen                                                                      sb 3b 183, 190, 191

Jakobenget, Kappskardmoen                                                                sb 3b 321

Jakobholmen, Holmvassdalen                                                               sb 3b 380, 384

Jakoblada,  Båfjelldalen                                                                       sb 3b 191

Jakoblia, Holmvassdalen                                                                      sb 3b 361

Jakogengelada,  Båfjelldalen                                                                sb 3b 191

Jamtfjelldalen, Gluggvatnet                                                                  sb 3a 374

Jamtfjellet, Austre Haustreisa                                                              sb 3a 344, 348

Jamtfjellnasen, Vestre Haustreisa                                                         sb 3a 311

Jamtfjellneset Austre Haustreisa                                                           sb 3a 336

Jamtfjellneset, Gluggvatnet                                                                  sb 3a 373, 374

Jensmyra, Finnsåsen                                                                           sb 3a 226, 249, 250

Jensneset Kvannlia                                                                              sb 3c 15, 22

Jernbaneboligene (ved Holmvassåsen) (foto), Holmvassdalen                sb 3b 389

Jernbanebrua (over Holmvasselva) (foto), Øver-Hjortskardmoen           sb 3b 333

Jerpåsbekken, Jerpåsen                                                                                   sb 3c 223

Jerpåsen (foto), Jerpåsen                                                                     sb 3c 220, 228

Jerpåsen (g.nr. 73), Jerpåsen                                                               sb 3c 218

Jerpåsen (namnet), Jerpåsen                                                                sb 3c 220

Jerpåsneset, Jerpåsen                                                                          sb 3c 225

Jo-Brynnelsen-myra, Litl-Fiplingdalen                                                   sb 3c 137

Joenget (kart), Litl-Fiplingdalen                                                 sb 3c 125

Joenget, Litl-Fiplingdalen                                                                      sb 3c 132, 140

Johan Lund-bekken,  Kappfjellia                                                           sb 3b 452, 454

Johan Lund-bekken, Tomasvatnet                                                        sb 3b 494

Johan Lund-stua (kart), Kappfjellia                                                       sb 3b 445

Johan Lund-stua, Kappfjellia                                                                sb 3b 451

Johan Lund-stua, Tomasvatnet                                                             sb 3b 494

Johansetra Austre Haustreisa,                                                              sb 3a 326, 329, 330, 332, 338

Joholet, Bjorbekkmoen                                                                         sb 3c 309

Joibakken (br.nr. 6),                                                                            sb 3c 381

Joibakken (foto),                                                                                 sb 3c 381

Jønsoksletta, Øver-Laksforsen                                                             sb 3a 104,  105, 121

Jønsoksletta, Tøymskardlia                                                                  sb 3c 47

Jønsoksletta, Valryggen                                                                       sb 3a 203, 212

Jønsokslettdalen, Båfjellmoen                                                               sb 3b 132

Jørn-tomta, (kart), Holmvassdalen                                                        sb 3b 371

Jørn-tomta, Bjørkåsen                                                                         sb 3b 413, 415

Jørn-tomta, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 374, 384

Kaldneset, Turmoen                                                                             sb 3a 18

Kalvdalsenget, Øver-Laksforsen                                                           sb 3a 104, 105

Kalvgarden (husm.pl.), Valryggen                                                        sb 3a 223

Kalvgarden, Fallmoen                                                                          sb 3a 42

Kalvgarden, Valryggen                                                                                   sb 3a 212

Kalvgardsbekken, Spølremma                                                              sb 3a 73

Kalvgardslada, Øver-Laksforsen                                                          sb 3a 121

Kalvgrasholmyran, Fellingforsen                                                           sb 3b 31

Kalvmyra, Fjellbekkmoen                                                                     sb 3c 442

Kammerdalsbekken, Fagerlia                                                               sb 3c 254, 264

Kapellet i Fiplingdalen (foto), Stor-Fiplingdalen                          sb 3c 185

Kapellet i Fiplingdalen, Stor-Fiplingdalen                                               sb 3c 185

Kappfjellia (foto), Kappfjellia                                                               sb 3b 449, 455, 461

Kappfjellia (g.nr. 61), Kappfjellia                                                          sb 3b 444

Kappfjellia (namnet), Kappfjellia                                                          sb 3b 448

Kappfjellmyrån, Båfjelldalen                                                                sb 3b 190

Kappfjellmyrene, Litl-Fiplingdalen                                                         sb 3c 140

Kappskardåsen, Øver-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 344

Kappskardbakken, Øver-Svenningdalen                                                sb 3b 224

Kappskardet (utslått), Øver-Svenningdalen                                           sb 3b 225

Kappskardmoen (br.nr. 1, seinere br.nr. 4), Kappskardmoen                  sb 3b 324

Kappskardmoen (foto), Kappskardmoen                                               sb 3b 319, 321, 325

Kappskardmoen (g.nr. 56), Kappskardmoen                                         sb 3b 308

Kappskardmoen (namnet), Kappskardmoen                                          sb 3b 311

Kapteinmyran, Tøymskardlia                                                               sb 3c 47

Karidalen, Ner-Hjortskardmoen                                                           sb 3b 272

Karidalen, Stabbforsmoen                                                                    sb 3c 369

Kattuglenget, Litl-Fiplingdalen                                                              sb 3c 140

Kaukarberget, Fiplingkroken                                                                sb 3c 94

Kildalsmyran, Bustadmoen                                                                   sb 3c 63, 64

Kildalstjønna, Bustadmoen                                                                   sb 3c 64

Kildhaugen (foto), Litl-Fiplingdalen                                                       sb 3c 135, 141, 151

Kildhaugen, Litl-Fiplingdalen                                                                sb 3c 148

Kildhaugen/Derut (br.nr. 3), Litl-Fiplingdalen                                         sb 3c 151

Kilslettån, Bustadmoen                                                                        sb 3c 64

Kjempehaugen, Grane                                                                         sb 3a 415

Kjerkjelia, Grane                                                                                  sb 3a 416

Kjerkjemoen, Grane                                                                            sb 3a 416

Kjerringbakkan, Tøymskardlia                                                              sb 3c 44

Kjerringholo, Bustadmoen                                                                    sb 3c 64

Kjerringvassgarden (foto), Kjerringvatnet                                              sb 3b 427, 431, 433, 438

Kjerringvassgarden, Kjerringvatnet                                                       sb 3b 430, 439

Kjerringvatnet (g.nr. 60), Kjerringvatnet                                               sb 3b 422

Kjerringvatnet (namnet), Kjerringvatnet                                                sb 3b 426

Kjerstikråa,  Grane                                                                              sb 3a 408

Kløbfjellet, Austre Haustreisa                                                              sb 3a 344, 348

Kløbfjellmyrene, Vestre Haustreisa                                                      sb 3a 311, 312

Kløbfjelltjønna, Vestre Haustreisa                                                        sb 3a 312

Klokkholet, Bjorbekkmoen                                                                   sb 3c 309

Kløva (br.nr. 8), Båfjelldalen                                                                sb 3b 198

Kløva (foto), Båfjelldalen                                                                     sb 3b 199

Kløvbekken, Fagerlia                                                                           sb 3c 254

Kløven, Holmvassdalen                                                                       sb 3b 384

Kløvforsen (br.nr. 10), Litl-Fiplingdalen                                                sb 3c 154

Kløvforsen (foto), Litl-Fiplingdalen                                                       sb 3c 143

Kløvforsen (foto), Litl-Fiplingdalen                                                       sb 3c 155

Kløvimobrua (den gamle, foto), Kløvimoen                                           sb 3c 282

Kløvimobrua, Kløvimoen                                                                     sb 3c 282

Kløvimoen (br.nr. 1, seinere br.nr. 3), Kløvimoen                                  sb 3c 294

Kløvimoen (foto), Kløvimoen                                                               sb 3c 285

Kløvimoen (foto), Kløvimoen                                                               sb 3c 295

Kløvimoen (g.nr. 76), Kløvimoen                                                         sb 3c 280

Kløvimoen (namnet), Kløvimoen                                                          sb 3c 284

Knutbakken, Fellingforsen                                                                    sb 3b 31

Kolbeinmoen (husm.pl.), Fallmoen                                                        sb 3a 60

Kolbeinmoen (husm.pl.), Øver-Laksforsen                                            sb 3a 135

Kolbeinmolada, Øver-Laksforsen                                                          sb 3a 121

Kolnersenget, Fellingforsen                                                                  sb 3b 24

Køtdalen, Gluggvatnet                                                                         sb 3a 373, 376

Køthaugen, Fiplingkroken                                                                    sb 3c 102

Køtmoen, Fellingforsen                                                                        sb 3b 39

Køtmoen, Tøymskardlia                                                                      sb 3c 42

Køtmyrån, Øver-Svenningdalen                                                           sb 3b 220, 224

Køtnedalen, Svartvatnet                                                                      sb 3c 345

Køtsletta, Grane                                                                                  sb 3a 408

Kovholet, Kappfjellia                                                                           sb 3b 454

Kråa, Vestre Haustreisa                                                                      sb 3a 312

Krengelmyra, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 268

Kristenmoen, Garden i Bjordalen                                                          sb 3a 173

Kristenmoen, Valryggen                                                                       sb 3a 205, 221

Krokabekken, Fiplingkroken                                                                 sb 3c 100

Krokamyra, Forshaugen                                                                      sb 3c 211

Krokamyra, Stor-Fiplingdalen                                                               sb 3c 180

Krokbekkmyran, Nygården                                                                  sb 3a 357

Kroken (br.nr. 15), Ner-Hjortskardmoen                                               sb 3b 302

Kroken (br.nr. 4), Fiplingkroken                                                           sb 3c 115

Kroken (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                     sb 3b 303

Krutfjellet, Austre Haustreisa                                                              sb 3a sb 3a 345

Kvannbekkenget, Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 268, 280

Kvanndalen, Fagerlia                                                                           sb 3c 264

Kvanndalen, Øver-Laksforsen                                                             sb 3a 104, 121

Kvanneset, Finnsåsen                                                                          sb 3a 232, 245

Kvannholan, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 191

Kvannholet (foto), Ner-Svenningdalen                                                  sb 3b 90

Kvannholet, Båfjellmoen                                                                      sb 3b 123

Kvannholet, Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 280

Kvannholet, Ner-Svenningdalen                                                           sb 3b 91

Kvannholneset, Ner-Svenningdalen                                                      sb 3b 74

Kvannlia (foto), Kvannlia                                                                     sb 3c 23, 25, 26, 28, 29

Kvannlia (g.nr. 65), Kvannlia                                                               sb 3c 12

Kvannlia (namnet), Kvannlia                                                                sb 3c 16

Kvannlia, Nygården                                                                            sb 3a 354

Kvannskogmyra, Vestre Haustreisa                                                     sb 3a 312

Kvannsletta, Grane                                                                              sb 3a 389, 392, 408

Kvannslettmoen (br.nr. 4), Grane                                                          sb 3a 431

Kvannslettmoen (husm.pl./), Grane                                                      sb 3a 425

Kvannslettmoen, Grane                                                                        sb 3a 389

Kvarstadmyra,  Holmvassdalen                                                                        sb 3b 373

Kvarstadstua (kart), Holmvassdalen                                                     sb 3b 371

Kvarstadstua, Holmvassdalen                                                              sb 3b 373

Kvennbekken, Jerpåsen                                                                       sb 3c 225

Kvennhusbekken, Jerpåsen                                                                  sb 3c 223, 224

Kvennhushaugen, Jerpåsen                                                                  sb 3c 223

Kvernhusforsen, Kappfjellia                                                                 sb 3b 453

Kverntjønna, Stortjønnlia                                                                     sb 3b 532

Kvilarmoen, Øver-Svenningdalen                                                         sb 3b 220

Kvilarsteinen, Stavassdalen                                                                  sb 3b 163

Kvitbergmoengan, Ner-Svenningdalen                                                  sb 3b 67

Kvitsand (br.nr. 8), Fiplingkroken                                                         sb 3c 116

Kvitsand (foto), Fiplingkroken                                                              sb 3c 107

Kvitstrand (br.nr. 11), Litl-Fiplingdalen                                      sb 3c 155

Kvitstrand (foto), Litl-Fiplingdalen                                                        sb 3c 156

Ladgjota, Bjorbekkmoen                                                                      sb 3c 309

Ladholmen, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 380

Laholmen, Stor-Fiplingdalen                                                                 sb 3c 179, 180

Laksforsen (foto), Øver-Laksforsen                                                      sb 3a 101, 126

Laksforsen, Laksforsmoen                                                                   sb 3a 162

Laksforshoved, se Laksforsmoen

Laksforsmoen (foto), Laksforsmoen                                                     sb 3a 148, 152, 156, 161, 164

Laksforsmoen (g.nr. 39), Laksforsmoen                                                sb 3a 142

Laksforsmoen (namnet), Laksforsmoen                                                sb 3a 146

Lamoan, Vestre Haustreisa                                                                 sb 3a 312

Lamoen (foto), Grane                                                                          sb 3a 426

Lamoen (husm.pl./br.nr. 17), Grane                                                      sb 3a 428

Laneset, Spølremma                                                                            sb 3a 75

Langås (br.nr. 8), Stortjønnlia                                                               sb 3b 544

Langås (foto), Stortjønnlia                                                                    sb 3b 539

Langbakken, Lia                                                                                  sb 3a 179

Langdalsåsen, Ner-Svenningdalen                                                        sb 3b 74

Langgjota, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Langlia (br.nr. 4), Forshaugen                                                              sb 3c 214

Langlia (foto), Forshaugen                                                                   sb 3c 214

Langmyra (i Hiteråsen), Svartvatnet                                                     sb 3c 339

Langmyra, Dempa, Bjorbekkmoen                                                       sb 3c 309

Langmyra, Fallmoen                                                                            sb 3a 48

Langmyra, Forshaugen                                                                        sb 3c 211

Langmyra, Forshaugen                                                                        sb 3c 208

Langmyra, Gluggvatnet                                                                        sb 3a 374

Langmyra, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Langmyra, Svartvatnet                                                                        sb 3c 338

Langmyra, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 312

Langmyrgjota, Stabbforsmoen                                                              sb 3c 369

Langmyrlada, Fiplingkroken                                                                 sb 3c 104

Langmyrmoen , Lia                                                                             sb 3a 185
Limoen (foto), Lia                                                                               sb 3a 185

Langodden, Simskardet                                                                        sb 3c 78, 86

Langsletta, Kappskardmoen                                                                 sb 3b 321

Langtjønna, Austre Haustreisa                                                             sb 3a 344, 348

Langtjønnmyrene, Austre Haustreisa                                                   sb 3a 335

Langvassåsen, Finnsåsen                                                                     sb 3a 245

Langvassmyra, Finnsåsen                                                                     sb 3a 245

Langvassmyrån, Finnsåsen                                                                  sb 3a 245

Langvassmyran, Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 280

Lars Jakobso-myra, Vestre Haustreisa                                                 sb 3a 312

Lars Klemso-moen, Fellingforsen                                                         sb 3b 39

Lars Nilso-vika, Kvannlia                                                                     sb 3c 20

Lars-husan (kart), Bjørkåsen                                                               sb 3b 405

Lars-husan, Bjørkåsen Bjørkåsen                                                         sb 3b 409, 413, 419

Lars-Klemso-åkeren, Fiplingkroken                                                      sb 3c 101

Larsmoen, se Naustmoen, Ner-Svenningdalen

Larsneset, Fjellbekkmoen                                                                     sb 3c 442

Larsneslada, Fjellbekkmoen                                                                 sb 3c 442

Lars-Nilso-enget, Båfjelldalen                                                              sb 3b 190, 191

Lars-Nilsovika, Stor-Fiplingdalen                                                          sb 3c 170

Lassen-gården”, se Utigarden?, (seinere ”Lassen-gården” og

”Eriksen-gården”), Ner-Svenningdalen

Lauvargjota, Nygården                                                                        sb 3a 357

Lauvåsenget, Valryggen                                                                       sb 3a 215

Lavollen (br.nr. 30 ) Grane                                                                  sb 3a 438

Lavollen, Fagerlia                                                                                sb 3c 264

Lavollen, Jerpåsen                                                                               sb 3c 225

Lavollen, Øver-Laksforsen                                                                   sb 3a 120

Leirbekkenget, Ner-Laksforsen                                                                       sb 3a 86

Leiren (AT-leiren), Fiplingkroken                                                         sb 3c 95, 106, 111,  112

Leiren (foto), Fiplingkroken                                                                  sb 3c 112, 113

Leiren, Tøymskardlia                                                                           sb 3c 37

Leirenget, Øver-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 334

Leirfallet, Valryggen                                                                           sb 3a 215

Leirfallsletta, Valryggen                                                                       sb 3a 215

Leita, Austre Haustreisa                                                                      sb 3a 335

Leittjønna, Grane                                                                                sb 3a 409

Lia (br.nr. 1, seinere br.nr. 4), Litl-Fiplingdalen                                      sb 3c 148

Lia (foto), Lia                                                                                     sb 3a 177, 180

Lia (foto), Litl-Fiplingdalen                                                                   sb 3c 138, 142

Lia (foto), Litl-Fiplingdalen                                                                   sb 3c 147

Lia (g.nr. 40), Lia                                                                                sb 3a 174

Lia (namnet), Lia                                                                                 sb 3a 176

Lia, Litl-Fiplingdalen                                                                            sb 3c 146

Lia, Spølremma                                                                                   sb 3a 70

Lia, Stavassdalen                                                                                sb 3b 163

Lia, Svartvatnet                                                                                   sb 3c 338

Lian, Ner-Hjortskardmoen                                                                   sb 3b 280, 281

Lian, Stavassdalen                                                                               sb 3b 164

Libekken, Litl-Fiplingdalen                                                                   sb 3c 136

Lienglada, Fiplingkroken                                                                      sb 3c 104

Liheim (br.nr. 22), Tomasvatnet                                                           sb 3b 525

Limoen, br.nr. 3, 5 og 6), Lia                                                                sb 3a 195

Limyran, Ner-Hjortskardmoen                                                             sb 3b 280

Lindalen (foto), Stortjønnlia,                                                                 sb 3b 546

Lindalen (ikke skyldsatt leiebruk), Stortjønnlia                                       sb 3b 546

Lisbethaugen (husm.pl.), Ner-Svenningdalen                                         sb 3b 106

Lisetra (foto), Lia                                                                                sb 3a 186, 187

Lisetra, Lia                                                                                         sb 3a 188

Litl-Bjønndalen, Fallmoen                                                                     sb 3a 48

Litldalsbekkjen, Finnsåsen                                                                    sb 3a 238

Litlelva (Finnsåselva), Fellingforsen                                                      sb 3b 23

Litlelvdalen, Finnsåsen                                                                         sb 3a 245

Litlelvdalsenget, Finnsåsen                                                                   sb 3a 231

Litlelvneset, Laksforsmoen                                                                   sb 3a 147

Litlengåsen, Litl-Fiplingdalen                                                                sb 3c 140

Litlenget (foto), Øver-Svenningdalen                                                    sb 3b 202, 223, 245

Litlenget (fra 1925 br.nr. 8), Øver-Svenningdalen                                  sb 3b 244

Litlenget (husm.pl.), Finnsåsen                                                             sb 3a 257

Litlenget (utslått), Stabbforsmoen                                                         sb 3c 369

Litlenget, Fallmoen                                                                               sb 3a 40

Litlenget, Finnsåsen                                                                             sb 3a 232, 248

Litlenget, Grane                                                                                  sb 3a 389

Litlenglia, Fallmoen                                                                              sb 3a 48

Litl-Fiplingdalen (g.nr. 70), Litl-Fiplingdalen                                           sb 3c 124

Litl-Fiplingdalen (namnet), Litl-Fiplingdalen                                           sb 3c 128

Litlgjota, Båfjelldalen                                                                           sb 3b 183, 190

Litlgjota, Båfjelldalen                                                                           sb 3b 190

Litlgjotlada,  Båfjelldalen                                                                      sb 3b 191

Litl-Hjortskardet (seter-plass), Øver-Hjortskardmoen                            sb 3b 340

Litl-Hjortskardet (skogstue-plass), Øver-Hjortskardmoen ,                    sb 3b 340

Litl-Hjortskardet (utslått), Holmvassdalen                                             sb 3b 354, 361

Litl-Hjortskardet (utslått), Øver-Svenningdalen                                      sb 3b 225

Litlholmen, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 259

Litlholmen, Ner-Svenningdalen                                                 sb 3b 67, 87

Litlholten, Valryggen                                                                           sb 3a 213

Litlhøystakkenget, Kappskardmoen                                                      sb 3b 313

Litllada, Fagerlia                                                                                  sb 3c 264

Litllamoen, Grane                                                                                sb 3a 408

Litlmoen (husm.pl.) (foto), Fellingforsen                                                sb 3b 15, 29

Litlmoen (husm.pl.), Fellingforsen                                                         sb 3b 51

Litlmolada, Fiplingkroken                                                                     sb 3c 104

Litlmyra, Laksforsmoen                                                                       sb 3a 159

Litlneset, Øver-Svenningdalen                                                              sb 3b 206

Litlteigen (ikke skyldsatt leiebruk),                                                        sb 3c 383

Litltjønnmyra, Stortjønnlia                                                                    sb 3b 538

Litlvasselva (sag), Bjorbekkmoen                                                         sb 3c 310

Litlvassetra (kart), Ner-Svenningdalen                                                  sb 3b 61

Litlvass-setra, Ner-Svenningdalen                                                        sb 3b 87

Litlvass-stormyra, Finnsåsen                                                                sb 3a 245

Litlvegskardlada, Forshaugen                                                               sb 3c 208

Litlvika, Tomasvatnet                                                                          sb 3b 494

Loftet, Øver-Svenningdalen                                                                 sb 3b 224, 225

Lomtjønndalslada, Fiplingkroken                                                           sb 3c 104

Lomtjønnmyran, Svartvatnet                                                                sb 3c 339

Løypskardet (køteplass), Bustadmoen                                                  sb 3c 60

Løypskardmoen (br.nr. 13), Fiplingkroken                                             sb 3c 117

Løypskardmoen (foto), Fiplingkroken                                                    sb 3c 105

Ludvigheimen ( kart), Holmvassdalen                                                   sb 3b 371

Ludvigheimen (ikke særskilt skylddelt), Holmvassdalen                        sb 3b 403

Ludvigheimen (skogplass), Holmvassdalen                                            sb 3b 374

Lyngmo (br.nr. 8), Fjellbekkmoen                                                        

Lyngmo (kart), Fjellbekkmoen                                                              sb 3c 423

Maajehjaevrie (Majavatnet), Tomasvatnet                                            sb 3b 487

Maajehnjuana (Majatangen), se Mellingstangen, Stortjønnlia

Majahaugen (br.nr. 3), Stortjønnlia                                                       sb 3b 543

Majahaugen (foto), Stortjønnlia                                                 sb 3b 535, 543

Majahaugen, Tomasvatnet                                                                   sb 3b 505 

Majarud, Tomasvatnet                                                                         sb 3b 505

Majastua (br.nr. 17), Tomasvatnet                                                        sb 3b 487, 489, 506, 513, 514

Majastua (foto), Tomasvatnet                                                              sb 3b 486, 512, 513

Majastua Vertshus, se Majastua, Tomasvatnet

Majastua, Stortjønnlia                                                                          sb 3b 529

Majatangen, se Mellingstangen, Stortjønnlia

Majavasshytta, Kappfjellia                                                                   sb 3b 457

Majavatn Handel Tomasvatnet,                                                                        sb 3b 508

Majavatn jernbanestasjon (foto), Tomasvatnet                                       sb 3b 506

Majavatn jernbanestasjon, Tomasvatnet                                                sb 3b 507

Majavatn kapell, Tomasvatnet                                                              sb 3b 511, 512

Majavatn skole (foto), Tomasvatnet                                                      sb 3b 510

Majavatn skole, Tomasvatnet                                                               sb 3b 511

Makjenbabakken, Turmoen                                                                  sb 3a 14, 23

Makjenryggen, Lia                                                                              sb 3a 190

Mannbeinbekkjen, Gluggvatnet                                                 sb 3a 376

Matbergmyra, Finnsåsen                                                                      sb 3a 245

Mattis-bekken, Simskardet                                                                   sb 3c 80

Mattismyra, Tomasvatnet                                                                    sb 3b 500

Meisfartjønna, Holmvassdalen                                                             sb 3b 358

Melkarmyrenget, Kappskardmoen                                                        sb 3b 312

Melkarremma, Fallmoen                                                                      sb 3a 48

Mellingsbukta, se Mellingstangen, Stortjønnlia

Mellingsdalen (g.nr. 202, Mellingsdalen                                     sb 3b 548

Mellingsdalen (namnet), Mellingsdalen                                                  sb 3b 549

Mellingstangen (br.nr. 9), Stortjønnlia                                                   sb 3b 545

Mellomåkeren, Stormoen                                                                     sb 3c 398

Mellomlada, Fallmoen                                                                          sb 3a 40

Mellomlilada, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 312

Mellomneset, Ner-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 259, 277

Mellomneset, Stavassdalen                                                                  sb 3b 164

Mellomtuvo, Øver-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 344

Merkebekken, Kjerringvatnet                                                               sb 3b 422

Merkebekken, Øver-Laksforsen                                                           sb 3a 98

Merkegjota, Stor-Fiplingdalen                                                               sb 3c 180

Merkjebekken, Båfjellmoen                                                                  sb 3b 129

Merkjebekken, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 200

Merkjebekkjen, (kart), Stormoen                                                          sb 3c 385

Merradalen, Fagerlia                                                                           sb 3c 264

Midtidalen, Fallmoen                                                                           sb 3a 41

Milstøttjønna, Grane                                                                           sb 3a 385

Minne (br.nr. 7), Båfjellmoen                                                               sb 3b 155

Minne (foto), Båfjellmoen                                                                    sb 3b 149

Misjonshuset (foto), Tomasvatnet                                                         sb 3b 511

Misjonshuset, Tomasvatnet                                                                  sb 3b 512

Mobakken, Stavassdalen                                                                      sb 3b 168

Moen (Fagerli øvre) (foto), Fagerlia                                                     sb 3c 247, 262, 273

Moen (foto), Øver-Svenningdalen                                                         sb 3b 243

Moen (fra 1925 br.nr. 7), Øver-Svenningdalen                                      sb 3b 242

Moen (husm.plass), Stor-Fiplingdalen                                                    sb 3c 194

Moen (utslått), Båfjelldalen                                                                  sb 3b 183

Moen, (foto), Øver-Svenningdalen                                                        sb 3b 202, 223

Moen, (fra 1943 br.nr. 5), Båfjelldalen                                                  sb 3b 198

Moen, Gluggvasshaugen                                                                      sb 3a 268

Moen, Litl-Fiplingdalen                                                             sb 3c 147

Moen, Øver-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 344

Moen, Valryggen                                                                                sb 3a 203

Moenget, Gluggvasshaugen                                                                  sb 3a 274

Moenget, Kappskardmoen                                                                   sb 3b 312

Mohei (br.nr. 33), Ner-Svenningdalen                                                   sb 3b 114

Mohei (foto), Ner-Svenningdalen                                                          sb 3b 115

Moheim (br.nr. 16), Grane                                                                   sb 3a 437

Molada,  Båfjelldalen                                                                           sb 3b 191

Moladhaugen, Valryggen                                                                     sb 3a 210

Moldbakken, Gluggvasshaugen                                                 sb 3a 268

Moldbakkenget, Gluggvasshaugen                                                        sb 3a 274

Moldfordalen, Finnsåsen                                                                       sb 3a 232

Molinvegen, Kvannlia                                                                          sb 3c 14

”Molin-vegen”, Holmvassdalen                                                            sb 3b 358

Møllforsen (br.nr. 7), Litl-Fiplingdalen                                                   sb 3c 152

Møllforsen (foto), Litl-Fiplingdalen                                                        sb 3c 145, 152

Møllomdalen, Fallmoen                                                                        sb 3a 48

Mølnbekken, Bustadmoen                                                                    sb 3c 58

Mølnbekken, Fallmoen                                                                         sb 3a 36, 37, 44, 46, 50, 52

Mølnbekken, Finnsåsen                                                                        sb 3a 237, 238

Mølnbekken, Forshaugen                                                                     sb 3c 205

Mølnbekken, Gluggvasshaugen                                                 sb 3a 273

Mølnbekken, Gluggvatnet                                                                     sb 3a 373

Mølnbekken, Grane                                                                             sb 3a 396, 406

Mølnbekken, Hallinga                                                                          sb 3c 236

Mølnbekken, Laksforsmoen                                                                 sb 3a 161

Mølnbekken, Litl-Fiplingdalen                                                               sb 3c 136, 140

Mølnbekken, Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 262,  263, 270, 272, 276, 280

Mølnbekken, Ner-Laksforsen                                                              sb 3a 90, 91, 92

Mølnbekken, Øver-Laksforsen                                                            sb 3a 104

Mølnbekken, Øver-Laksforsen                                                             sb 3a 114, 117, 118, 122

Mølnbekken, Spølremma                                                                      sb 3a 72, 73, 75

Mølnbekken, Stor-Fiplingdalen                                                             sb 3c 172, 173

Mølnbekken, Vestre Haustreisa                                                            sb 3a 308, 310

Mølnbekkjen (Bjorbekkjen), Bjorbekkmoen                                           sb 3c 307

Mølnbekkjen (foto), Øver-Hjortskardmoen                                            sb 3b 338,

Mølnbekkjen Gluggvasshaugen                                                 sb 3a 283, 284

Mølnbekkjen, Kløvimoen                                                                     sb 3c 288, 292

Mølnbekkjen, Øver-Hjortskardmoen                                                     sb 3b 340, 345, 346

Mølnbekkjen, Øver-Svenningdalen                                                       sb 3b 216, 226

Mølnbekkjen, se Stengvassbekkjen, Ner-Svenningdalen

Mølnbekkjen, Valryggen                                                                      sb 3a 215, 216

Mølnbekkmyra, Gluggvasshaugen                                                        sb 3a 268

Mølndalen, Lia                                                                                    sb 3a 183

Mølnelva, Bustadmoen                                                                        sb 3c 58, 66

Mølnhusbekken, Austre Haustreisa                                                      sb 3a 331

Mølnhusdalen ( skogstueplass), Fagerlia                                               sb 3c 257

Mølnhusdalen (kart), Fagerlia                                                               sb 3c 245

Mølnhusdalen, Finnsåsen                                                                      sb 3a 245

Mølnhuselva, se Stengvassbekkjen, Ner-Svenningdalen

Mølnhusenge, Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 274

Mølnhusforsen, Finnsåsen                                                                    sb 3a 237, 238

Mølnhushaugen, Fagerlia                                                                     sb 3c 258

Mølnhusmoen, Fallmoen                                                                       sb 3a 46

Mølnhusmyra, Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 274

Mølnhusmyra, Grane                                                                           sb 3a 389

Mølnhusmyra, Vestre Haustreisa                                                          sb 3a 312

Mølntjønna, Gluggvatnet                                                                      sb 3a 374

Mølntjønnmyra, Gluggvatnet                                                                sb 3a 374

Monshaugan, Austre Haustreisa                                                                      sb 3a 335, 336, 337

Monshaugan, Fellingforsen                                                                   sb 3b 31

Mørnbekkjen, Valryggen                                                                      sb 3a 209

Mortenlia (Tøymskardlia) (foto), Tøymskardlia                                     sb 3c 38, 39

“Mo-setra”, Grane                                                                              sb 3a 409

Møsmyra, Øver-Svenningdalen                                                                        sb 3b 231

Møsremma, Spølremma                                                                       sb 3a 75

Myren (br.nr. 2), Stor-Fiplingdalen                                                        sb 3c 195

Myren (foto), Stor-Fiplingdalen                                                 sb 3c 194

Myrenget, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Myrli (br.nr. 22), Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 305

Myrli (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 306

Myrmo (br.nr. 36), Øver-Svenningdalen                                                sb 3b 249

Myrmo (foto), Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 227

Myrmoen (br.nr. 7), Finnsåsen                                                             sb 3a 259

Myrmoen (foto), Finnsåsen                                                                  sb 3a 234

Myrrud (br.nr. 3), Kvannlia                                                                  sb 3c 32

Myrrud (foto), Kvannlia                                                                       sb 3c 27          Ørnodden (foto), Kvannlia                                                                     sb 3c 28

Myrstad (br.nr. 3), Bjortjønnlia                                                             sb 3b 478

Myrstad (foto), Bjortjønnlia                                                                  sb 3b 479

Myrvang (br.nr. 13), Tomasvatnet                                                        sb 3b 523

Myrvoll (br.nr. 23), Ner-Hjortskardmoen                                              sb 3b 306

Nasenget, Ner-Hjortskardmoen                                                                       sb 3b 280, 281

”Naustan”, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 358

Naustbakken, Øver-Laksforsen                                                                       sb 3a 104

Naustbakklada, Fiplingkroken                                                              sb 3c 104

Naustet, Båfjellmoen                                                                           sb 3b 137

Naustet, Kappskardmoen                                                                     sb 3b 311, 319

Naustet, se Svenningtjønna, Holmvassdalen

Naustio, Finnsåsen                                                                              sb 3a 229

Naustmoen (Larsmoen), Ner-Svenningdalen                                         sb 3b 64, 74

Nedre Fagerli (Nerigarden) (br.nr. 5), oppr. Øverstua (br.nr. 1), Fagerlia sb 3c 270

Negarden (br.nr. 2), Fallmoen                                                              sb 3a 57

Negarden (br.nr. 2), Gluggvasshaugen                                                  sb 3a 290

Negarden (foto), Fallmoen                                                                   sb 3a 58

Negarden (foto), Fellingforsen                                                              sb 3b 15, 29, 32, 33, 35

Negarden (foto), Gluggvasshaugen                                                       sb 3a 278

Negarden (foto), Holmvassdalen                                                          sb 3b 394

Negardssetra, Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 273

Nellemoen (husm.pl.), Gluggvasshaugen                                               sb 3a 296

Nerdalen, Fagerlia                                                                               sb 3c 264

Nerdalen, Fallmoen                                                                             sb 3a 48

Nerdalen, Kløvimoen                                                                           sb 3c 292

Nerdalen, Øver-Laksforsen                                                                 sb 3a 104

Nerdalsenget, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 274

Nergjerdet, Fallmoen                                                                            sb 3a 46

Ner-Grane (foto), Grane                                                                     sb 3a 388

Nerhauglada, Fiplingkroken                                                                  sb 3c 104

Ner-Hjortskardmoen (g.nr. 55), Ner-Hjortskardmoen                            sb 3b 252

Nerigarden (br.nr. 2, seinere br.nr. 4), Svartvatnet                                 sb 3c 349

Nerigarden (br.nr. 2/7)                                                                        sb 3a 29

Nerigarden (Fagerli nedre) (foto), Fagerlia                                            sb 3c 247, 250, 271

Nerigarden (foto), Svartvatnet                                                              sb 3c 332

Nerigarden (foto), Turmoen                                                                  sb 3a 22

Nerklumpen, Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 280, 281

”Nerkøto”, Kjerringvatnet                                                                   sb 3b 441

Nerlada,  Båfjelldalen                                                                          sb 3b 191

Nerlada, Fallmoen                                                                                sb 3a 40

Nerlada, Hallinga                                                                                sb 3c 238

Ner-Laksforsen (foto), Ner-Laksforsen                                                           sb 3a 85, 96

Ner-Laksforsen (g.nr. 37), Ner-Laksforsen                                           sb 3a 82, 86

Ner-Laksforsen (namnet), Ner-Laksforsen                                           sb 3a 84

Nerlia, Stavassdalen                                                                            sb 3b 169

Nerlienget, Kappskardmoen                                                                 sb 3b 312

Nerlilada, Vestre Haustreisa                                                                sb 3a 312

Nermo  (br.nr. 16), Øver-Svenningdalen                                               sb 3b 249

Nermo (br.nr. 16) (foto), Øver-Svenningdalen                                       sb 3b 210

Nermoen (foto), Øver-Svenningdalen                                                   sb 3b 202

Nermoen (husm.pl.), Fellingforsen                                                        sb 3b 51

Nermoen, Båfjellmoen                                                                         sb 3b 130

Nermyra, Finnsåsen                                                                            sb 3a 245

Nernesan, Stabbforsmoen                                                                    sb 3c 369

Nerneset, Hallinga                                                                               sb 3c 238

Nerneset, Ner-Hjortskardmoen                                                                        sb 3b 259, 284

Nerosen (br.nr. 21), Fiplingkroken                                                        sb 3c 119

Nerosen (foto), Fiplingkroken                                                               sb 3c 121

Nerskardet, Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 280

Nerstua, se Fagerli øvre, Fagerlia

Ner-Svenningdalen (foto), Ner-Svenningdalen                                       sb 3b 62, 70

Ner-Svenningdalen (g.nr. 50), Ner-Svenningdalen                                 sb 3b 160

Ner-Svenningdalen (kart), Ner-Svenningdalen                                       sb 3b 79

Ner-Svenningdalen (namnet), Ner-Svenningdalen                                  sb 3b 65

Nesan, Stavassdalen                                                                            sb 3b 169

Nesenget, Finnsåsen                                                                           sb 3a 232

Nesenget, Øver-Laksforsen                                                                 sb 3a 104

Neset (Prestneset) (br.nr. 5), Ner-Svenningdalen                                  sb 3b 111

Neset (Prestneset) (foto), Ner-Svenningdalen                                       sb 3b 111

Neset (Prestneset) (husm.sete), Ner-Svenningdalen                              sb 3b 107

Neset, Båfjelldalen                                                                              sb 3b 183

Neset, Bustadmoen                                                                              sb 3c 64

Neslada, Fiplingkroken                                                                         sb 3c 104

Nesladene, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 312

Nestholmlada, Forshaugen                                                                   sb 3c 208

Nevermoen, Båfjellmoen                                                                     sb 3b 118, 145, 146

Niastjønna (kart), Kjerringvatnet                                                          sb 3b 423

Niastjønna, Kjerringvatnet                                                                   sb 3b 430, 435

Nilsen-gården”, se ”inni-gården” (”Nilsen-gården”), Ner-Svenningdalen

Nilsfinnlia, Gluggvasshaugen                                                                sb 3a 273, 275

Nilsflon, Svartvatnet                                                                            sb 3c 338

Nils-Klemsoforsen Austre Haustreisa,                                                  sb 3a 337

Nilsladenget, Stormoen                                                            sb 3c 399, 400

Nodlimyra, Forshaugen                                                                        sb 3c 208

Nonstindan (foto), Øver-Svenningdalen                                     sb 3b 208

Nonstindan, Øver-Svenningdalen                                                          sb 3b 200

Nordenget, Fagerlia                                                                             sb 3c 264

Nordenget, Stavassdalen                                                                      sb 3b 164, 169

Nordenget, Stormoen                                                                           sb 3c 399

Nordfjellet, Fjellbekkmoen                                                                    sb 3c 442

Nordfjellhola, Ner-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 280

Nordfjellmyran (foto), Fjellbekkmoen                                                    sb 3c 445

Nordfjellmyran (foto), Svartvatnet                                                        sb 3c 334

Nordgardsmoen, Vestre Haustreisa                                                      sb 3a 307, 308

Nordheim (br.nr. 13), Grane                                                                sb 3a 437

Nordheim (br.nr. 5), Bjortjønnlia                                                           sb 3b 478

nordi skogen”, Båfjelldalen                                                                   sb 3b 190

Nordigarden (br.nr. 6), Tomasvatnet                                                    sb 3b 517

Nordigarden (foto), Tomasvatnet                                                          sb 3b 491, 502, 518

Nordlia (foto), Bustadmoen                                                                  sb 3c 62, 66

Nordlia (fra 1924 br.nr. 3), Bustadmoen                                                sb 3c 70

Nordlilada, Litl-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 140

Nordlistormyra (foto), Bustadmoen                                                       sb 3c 54

Nordlistormyra, Bustadmoen                                                                sb 3c 53

Nordlitjønna, Kjerringvatnet                                                                 sb 3b 429

Nordlund (foto), Grane                                                                        sb 3a 429

Nordlund (husm.pl./br.nr. 26), Grane                                                    sb 3a 428

Nordmannheimen (kart), Holmvassdalen                                               sb 3b 371

Nordmannheimen, Holmvassdalen                                                        sb 3b 374

Nordmo (br.nr. 8), Stor-Fiplingdalen                                                     sb 3c 196

Nordmo (foto), Stor-Fiplingdalen                                                          sb 3c 196

Nordmyra, Båfjelldalen                                                                        sb 3b 190

Nordmyra, Båfjellmoen                                                                        sb 3b 138

Nordmyran, Nygården                                                                         sb 3a 357

Nordmyrenget, Båfjelldalen                                                                  sb 3b 183

Nordmyrlada,  Båfjelldalen                                                                   sb 3b 191

Nordmyrlada, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 312

”Nordstua” (skogstue), Forshaugen                                                      sb 3c 210

Nord-Tuva, Grane                                                                               sb 3a 408, 409

Nygård (br.nr. 7), Bjortjønnlia                                                              sb 3b 480

Nygården (foto), Nygården                                                                  sb 3a 353

Nygården (g.nr. 46), Nygården,                                                            sb 3a 350

Nygården (namnet), Nygården                                                             sb 3a 352

Nyheim (br.nr. 25), Fiplingkroken                                                         sb 3c 122

Nyheim (br.nr. 3), Fellingforsen                                                            sb 3b 53

Nyheim (foto), Fellingforsen                                                                 sb 3b 58

Nyheim (foto), Fiplingkroken                                                                sb 3c 122

Nylada,  Båfjelldalen                                                                           sb 3b 191

Nylada, Kløvimoen                                                                              sb 3c 291

Nyladbekkjen, Fagerlia                                                                        sb 3c 257

Nyladbekkjen, Kløvimoen                                                                    sb 3c 280, 281, 291

Nylaenget, Fjellbekkmoen                                                                    sb 3c 442

Nylao, Båfjelldalen                                                                              sb 3b 190

Nylund, Ner-Hjortskardmoen                                                               sb 3b 277

Nymo (br.nr. 19), Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 304

Nymo (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 304

Nyrud (Almdalsneset, og Langmyrmoen, br.nr. 10),

Fellingforsen                                                                           sb 3b 54

Nyrud (br.nr.  6), Simskardet                                                               sb 3c 88

Nyrud (foto), Fellingforsen                                                                   sb 3b 55

Nyrud (foto), Simskardet                                                                     sb 3c 88

Nyseset (br.nr. 16), Ner-Hjortskardmoen                                              sb 3b 303

Nysetra, Gluggvasshaugen                                                                   sb 3a 268, 273

Nystad (br.nr. 5), Grane                                                                       sb 3a 433

Nystad (foto), Grane                                                                           sb 3a 433

Nytun (br.nr. 7 og 8), Fallmoen                                                            sb 3a 63

Nytun (foto), Fallmoen                                                                        sb 3a 63

Oksenget, Øver-Svenningdalen                                                            sb 3b 225

Oksmyra, Stor-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 181

Ol’Mikkjelso-åkeren, Båfjelldalen                                                         sb 3b 184

Ol’Mikkjelso-bakken, Båfjelldalen                                                        sb 3b 184, 186, 188

Olafdalen, Båfjellmoen                                                                        sb 3b 138

Olaneslada, Fjellbekkmoen                                                                   sb 3c 442

Olausholmen, Simskardet                                                                     sb 3c 84

Olbekken, Svartvatnet                                                                         sb 3c 338

Ol-Bentso-myra, Øver-Hjortskardmoen                                               sb 3b 334

Ol-Bentso-myrån, Øver-Hjortskardmoen                                              sb 3b 342, 344

Olderbakken (foto), Ner-Hjortskardmoen                                              sb 3b 258, 295

Olderbakken (foto), Øver-Svenningdalen                                              sb 3b 223

Olderbakken (fra 1926 br.nr. 5), Ner-Hjortskardmoen                           sb 3b 295

Oldergjotenget, Gluggvasshaugen                                                         sb 3a 274

Olderjota, Gluggvasshaugen                                                                 sb 3a 268

Olderlimyra, Vestre Haustreisa                                                                        sb 3a 312

Olderneset, Grane                                                                                sb 3a 389, 392

Ol-Gregso-bekken, Stor-Fiplingdalen                                                     sb 3c 179

Ol-Gregso-enget, Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 263

Ol-Gregso-enget, Stor-Fiplingdalen                                                        sb 3c 165, 169, 178, 179, 180, 189

Olinabekken, Stortjønnlia                                                                     sb 3b 533

Olinamyra, Gluggvatnet                                                                        sb 3a 374

Ol-Innebrøgtso-vikæ, Øver-Svenningdalen                                            sb 3b 209

Ol-Jonso-haugen, Tomasvatnet                                                            sb 3b 497

Olsen-stua, Tomasvatnet                                                                     sb 3b 494

Ol-Sjurdsotjønna, Litl-Fiplingdalen                                                        sb 3c 137

Olsrud (br.nr. 3), Grane                                                                       sb 3a 431

Olstadstua, Tomasvatnet                                                                      sb 3b 494

Oppigarden (br.nr. 1), Gluggvasshaugen                                               sb 3a 288

Oppigarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 3), Svartvatnet                                 sb 3c 348

Oppigarden (br.nr. 1/6)                                                                                    sb 3a 29

Oppigarden (br.nr. 1/6), Fallmoen                                                         sb 3a 54

Oppigarden (br.nr. 2 , seinere br.nr. 8), Holmvassdalen                         sb 3b 395

Oppigarden (foto), Fallmoen                                                                 sb 3a 40

Oppigarden (foto), Fellingforsen                                                           sb 3b 15, 27, 29

Oppigarden (foto), Holmvassdalen                                                        sb 3b 363

Oppigarden (foto), Holmvassdalen                                                        sb 3b 394, 397

Oppigarden (foto), Svartvatnet                                                             sb 3c 340, 349

Oppigarden (foto, bur), Turmoen                                                          sb 3a 24

Oppigarden (foto, låve), Turmoen                                                         sb 3a 25

Oppigarden (foto, stuer), Turmoen                                                        sb 3a 31

Osabø (br.nr. 23), Fiplingkroken                                                           sb 3c 120

Osbekken, Spølremma                                                                        sb 3a 72

Osdalen, Øver-Laksforsen                                                                   sb 3a 104, 105, 121

Osdalen, Valryggen                                                                             sb 3a 203, 215

Ossletta, Gluggvasshaugen                                                                   sb 3a 268

Osslettenget, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 274

Ostun (br.nr. 10), Fallmoen                                                                   sb 3a 64

Pålheim/Åsheim (br.nr. 8 og 12), Fagerlia                                             sb 3c 276

Pålheimen, (skogstueplass), Fagerlia                                                     sb 3c 255, 256, 257

Pantpuntmyra, Vestre Haustreisa                                                         sb 3a 312

”Paul Pedersens Minde”, se Misjonshuset, Tomasvatnet

”Pe-Bentso-stua” (foto), Fjellbekkmoen                                                sb 3c 437

”Pe-Bentso-stuo”, Stormoen                                                                sb 3c 399

Peholet, Stabbforsmoen                                                                       sb 3c 369

Pe-Olso-myra, Litl-Fiplingdalen                                                            sb 3c 140

Piggstarmyra, Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 281

Pilfjellet, Austre Haustreisa                                                                 sb 3a 344

Pilfjellhola, Fellingforsen                                                                      sb 3b 31

Pilfjellhola, Fjellbekkmoen                                                                    sb 3c 442

Presthaugen, Svartvatnet                                                                     sb 3c 324

Prestneset, se Neset (husm.sete), Ner-Svenningdalen

Rabban, Holmvassdalen                                                                       sb 3b 361

Rabben (br.nr. 7), Fiplingkroken                                                           sb 3c 116

Rabpmere-jaevrie (Rømmartjønna), Svartvatnet                                    sb 3c 345

Rågrasdalen, Laksforsmoen                                                                 sb 3a 159

Ramåtrøa Austre Haustreisa,                                                              sb 3a 326

Ramnåga, Gluggvasshaugen                                                                sb 3a 262

Ramnåtjønna, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 262

Ramnåtrøa, Gluggvasshaugen                                                              sb 3a 262

Rapan, Øver-Hjortskardmoen                                                              sb 3b 344

Rapbekkdalen Øver-Hjortskardmoen                                                    sb 3b 344

Rapbekkjen, Kappskardmoen                                                               sb 3b 316

Rapenget, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Rapfjellet, Ner-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 252

Rapo, Bustadmoen                                                                              sb 3c 64

Raudvatnet, Austre Haustreisa                                                            sb 3a 344, 348

Raudvatnet, Vestre Haustreisa                                                            sb 3a 306, 312

Raumyra, Fellingforsen                                                                        sb 3b 31

Reingarden, Holmvassdalen                                                                 sb 3b 361

Reingarden, Øver-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 344

Reinhagen, Bjortjønnlia                                                                        sb 3b 471

Reinhagen, Bustadmoen                                                                      sb 3c 60, 64

Reinhagen, Øver-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 334

Reinhagmyra, Stormoen                                                                       sb 3c 396

Reinhagmyra, Stortjønnlia                                                                    sb 3b 538

Reinlimyra, Kappskardmoen                                                                sb 3b 321

Reinlortmyra, Fiplingkroken                                                                  sb 3c 107

Reinlortmyra, Forshaugen                                                                    sb 3c 211

Reinlortmyrlada, Fiplingkroken                                                  sb 3c 104

Reinmyran, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 384

Reinpallmyran, Holmvassdalen                                                             sb 3b 383

Remenget, Fallmoen                                                                            sb 3a 41, 48

Remman, Øver-Svenningdalen                                                             sb 3b 224

Reppen, Ner-Laksforsen                                                                      sb 3a 86, 91

”Riis-hytta”, Holmvassdalen                                                                sb 3b 390
Negarden (br.nr. 1, seinere br.nr. 7), Holmvassdalen                             sb 3b 393

Riksvegbrua (over Høgåsbekkjen) (foto), Øver-Svenningdalen               sb 3b 204

Risøra, Grane                                                                                     sb 3a 408

Risryggen, Fellingforsen                                                                       sb 3b 31

Røtmostokkbekkjen, Båfjellmoen                                                          sb 3b 120, 129

Røvhimyro, Holmvassdalen                                                                  sb 3b 384

Røyrslettbakken, Fallmoen                                                                   sb 3a 48

Rundberget, Finnsåsen                                                                        sb 3a 229

Rundhaugen, Øver-Svenningdalen                                                        sb 3b 210

Rundhauglada, Litl-Fiplingdalen                                                            sb 3c 140

Rundmyra, Bjorbekkmoen                                                                    sb 3c 309

Rundmyra, Forshaugen                                                                                    sb 3c 211

Rundmyra, Kappskardmoen                                                                 sb 3b 321

Rundmyra, Litl-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 140

Rundmyra, Stabbforsmoen                                                                   sb 3c 369

Rundmyra, Svartvatnet                                                                        sb 3c 339

Rundmyrslåtten, Fiplingkroken                                                              sb 3c 107

Rusryggmyra, Fellingforsen                                                                  sb 3b 31

Rydningslada, Vestre Haustreisa                                                          sb 3a 312

Rydningsplassene, Bjørkåsen                                                               sb 3b 417

Sagarbekken, Forshaugen                                                                    sb 3c 207, 215

Sagarmoen (br.nr. 5), Forshaugen                                                        sb 3c 214

Sagarmoen (foto), Forshaugen                                                             sb 3c 215

Sagarmoen (skogstueplass), Forshaugen                                               sb 3c 206, 210

Sagbekkdalen, Båfjellmoen                                                                  sb 3b 130

Sagbekken, Bustadmoen                                                                      sb 3c 66

Sagbekken, Fiplingkroken                                                                     sb 3c 100, 104

Sagbekken, Forshaugen                                                                       sb 3c 205, 206, 209

Sagbekken, Kappfjellia                                                                        sb 3b 453, 455, 456

Sagbekken, Kvannlia                                                                           sb 3c 21, 25

Sagbekken, Stor-Fiplingdalen                                                                sb 3c 172, 173

Sagbekkmoen, Forshaugen                                                                   sb 3c 205, 207

Salomonbergan, Fagerlia                                                                      sb 3c 256

Salomontjønna, Fagerlia                                                                       sb 3c 256

Sandbakken, Stavassdalen                                                                   sb 3b 163

Sandhaugåkeren, Fallmoen                                                                   sb 3a 42

Sandvollen, Jerpåsen                                                                           sb 3c 225

Sarvejælla (Elgdalen), Holmvassdalen                                                   sb 3b 390

Saumyra, Forshaugen                                                                          sb 3c 208

Saumyra, Litl-Fiplingdalen                                                                    sb 3c 143

Sefristua, Kjerringvatnet                                                                      sb 3b 436

Seteråsen (br.nr. 6), Fagerlia                                                                sb 3c 275

Seteråsen (foto), Fagerlia                                                                     sb 3c 275

Seteråsen, Fagerlia                                                                              sb 3c 264

Seterbedkken, Fallmoen                                                                       sb 3a 44, 62

Seterbekken, Fellingforsen                                                                   sb 3b 31

Seterbekken, Stavassdalen                                                                   sb 3b 168

Seterbekken, Stormoen                                                                                    sb 3c 396, 399

Seterbekken, Tomasvatnet                                                                   sb 3b 494

Seterbekkjen, Ner-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 269

Seterdalen (utslått), Kvannlia                                                               sb 3c 27

Seterdalen, Båfjelldalen                                                                       sb 3b 180, 186

Seterdalen, Øver-Svenningdalen                                                           sb 3b 211

Seterdalen, Tomasvatnet                                                                      sb 3b 504, 509

Seterelva (foto), Kvannlia                                                                    sb 3c 15

Seterelva, Kvannlia                                                                             sb 3c 21

Seterelva, Stavassdalen                                                                                   sb 3b 169

Seterfjellet, Tomasvatnet                                                                     sb 3b 482

Setergjota, Båfjelldalen                                                            sb 3b 183, 186, 190

Setergjota, Finnsåsen                                                                           sb 3a 238

Setergjota, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 344

Seterhaugen, Kvannlia                                                                         sb 3c 21

Seterhøgda, Bjortjønnlia                                                                       sb 3b 464

Seterhøgda, Kappfjellia                                                                        sb 3b 446

Seterhøgda, Kjerringvatnet                                                                   sb 3b 425, 429, 430, 431, 434, 441

Seterhola, Fagerlia                                                                               sb 3c 254

Seterhola, Finnsåsen                                                                            sb 3a 238

Seterhola, Gluggvasshaugen                                                                 sb 3a 273

Seterholten, Fellingforsen                                                                     sb 3b 39

Seterlia, Kjerringvatnet                                                                        sb 3b 434

Setermyra, Hallinga                                                                             sb 3c 238

Setermyra, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 308

Setermyra, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 312

Setermyrene, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 281

Seterplassen inni Kappskardet (kart), Øver-Svenningdalen                     sb 3b 201

Seterplassen nordi Båfjelldalen (den eldre) (kart), Øver-Svenningdalen   sb 3b 201

Seterryggen, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 190

Seterskardet, Ner-Svenningdalen                                                          sb 3b 73

Setertjønna, Holmvassdalen                                                                 sb 3b 356, 366, 384

Setertjønna, Kjerringvatnet                                                                   sb 3b 425, 429, 430, 441

Setertjønna, Stormoen                                                                         sb 3c 396

Setervollen (kart), Fagerlia                                                                   sb 3c 245

Setervollen, Båfjelldalen                                                                       sb 3b 186

Setervollen, Fagerlia                                                                            sb 3c 253

Setervollen, Øver-Svenningdale n                                                         sb 3b 211

Setervollen, Valryggen                                                                        sb 3a 215

Setra (kart), Holmvassdalen                                                                 sb 3b 355

Setra (kart), Kappskardmoen                                                               sb 3b 309

Setra, Øver-Hjortskardmoen                                                                sb 3b 344

Sevan (Sevbekken), Båfjelldalen                                                          sb 3b 190

Sijdurrie (Simskardet), Simskardet                                                        sb 3c 76

Sillmyra, Litl-Fiplingdalen                                                                     sb 3c 140

Simskardet (g.nr. 68), Simskardet                                                         sb 3c 74

Simskardet (namnet), Simskardet                                                         sb 3c 76

Simskard-garden (br.nr. 1, seinere br.nr. 2), Simskardet                                     sb 3c 87

Simskard-garden (foto), Simskardet                                                      sb 3c 77, 82

Simskardmyra, Kvannlia                                                                      sb 3c 21

Simskardmyra, Simskardet                                                                   sb 3c 84

Sirimoen, Ner-Hjortskardmoen                                                             sb 3b 272

Skåla, Øver-Hjortskardmoen                                                                sb 3b 344

Skaret, Gluggvasshaugen                                                                      sb 3a 268

Skearoesjaevrie (Kjerringvatnet), Kjerringvatnet                                   sb 3b 426

Skinnfjellskardet, Forshaugen                                                               sb 3c 206, 208

Skjærodden, Bustadmoen                                                                     sb 3c 64

Skjerio, Finnsåsen                                                                                sb 3a 229

Skjerphaugen, Forshaugen                                                                   sb 3c 207

Skjerplia, Forshaugen                                                                           sb 3c 207

Skjortmyran, Tøymskardlia                                                                  sb 3c 47

Skjurhaugen, Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 277

Skogengmyra, Spølremma                                                                    sb 3a 70

Skoglund (br.nr. 5), Stormoen                                                               sb 3c 406

Skoglund (foto), Stormoen                                                                    sb 3c 394

Skogly (br.nr. 10), Ner-Hjortskardmoen                                                sb 3b 299 

Skogly, se også Blåfjellneset, Ner-Hjortskardmoen

Skogmo (br.nr. 10), Grane                                                                    sb 3a 436

Skogmo II (br.nr.79), Ner-Svenningdalen                                              sb 3b 112

Skogstad (br.nr. 7), Grane                                                                    sb 3a 434

Skogstad (foto), Grane                                                                        sb 3a 434

Skogstad, Fellingforsen                                                            sb 3b 37

Skogstudalen, Holmvassdalen                                                               sb 3b 374, 383, 384

Skogstudalen, Kappfjellia                                                                     sb 3b 451, 457

Skogstudalen, Tomasvatnet                                                                  sb 3b 494

Skogtun (br.nr. 13), Øver-Svenningdalen                                               sb 3b 248

Skogtun (br.nr. 4), Stortjønnlia                                                              sb 3b 544

Skogtun (foto), Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 243, 245

Skogtun (foto), Stortjønnlia                                                                   sb 3b 537

Skogum (br.nr. 14), Tomasvatnet                                                         sb 3b 523

Skogum (foto), Tomasvatnet                                                               sb 3b 521

Skogvoktergården (Åtun) (foto), Båfjellmoen                                        sb 3b 159

Skogvoktergården (Åtun), Båfjellmoen                                                 sb 3b 158

Skolehuset på Fiplingåsen (foto), Stor-Fiplingdalen                                 sb 3c 183

Skolen ved Leiren, Stor-Fiplingdalen                                                     sb 3c 184

Skorengmyra, Spølremma                                                                    sb 3a 75

Skrapenget (husm.pl.), Fallmoen                                                           sb 3a 69

Skrapenget, Fallmoen                                                                          sb 3a 41, 42

Skrapenget, Tøymskardlia                                                                    sb 3c 47

Skrapmyrlia, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 190

Skravlet, Laksforsmoen                                                                       sb 3a 147, 159

Skredsletta (br.nr. 18), Fiplingkroken                                                    sb 3c 117

Skredsletta (foto), Fiplingkroken                                                           sb 3c 109, 118

Skreppenget, Litl-Fiplingdalen                                                               sb 3c 140

Skumibekkhola, Fjellbekkmoen                                                 sb 3c 442

Skumstad (foto), Fjellbekkmoen                                                            sb 3c 443

Skumstad (fra 1924 br.nr. 4), Fjellbekkmoen                                         sb 3c 454

Skytterhus-tomta, Øver-Svenningdalen                                                 sb 3b 223

Slåttmyra, Lia                                                                                     sb 3a 179, 189

Slåttmyra, Øver-Svenningdalen                                                 sb 3b 224

Slåttmyrlada, Lia                                                                                  sb 3a 189

Sletta (br.nr. 6), Austre Haustreisa                                                       sb 3a 343

Slorbybekken, Holmvassdalen                                                              sb 3b 372

Slorby-stua (kart), Holmvassdalen                                                        sb 3b 371

Slorby-stua, Holmvassdalen                                                                 sb 3b 372, 374

Smågjøtene, Valryggen                                                                        sb 3a 210

Småholmen, Holmvassdalen                                                                 sb 3b 380

Smalhågjen, Fjellbekkmoen                                                                  sb 3c 441, 448

Smålienget, Kappskardmoen                                                                sb 3b 313

Smalvassdalen (g.nr. 203), Smalvassdalen                                             sb 3b 554

Småmoan (foto), Øver-Laksforsen                                                        sb 3a 104, 115, 123

Småslettån,       Austre Haustreisa                                                        sb 3a 334

Småslettan, Svartvatnet                                                                       sb 3c 338

Smimyra, Turmoen                                                                              sb 3a 23

Soehpenjbåarhke (Tøymskardet), Tøymskardlia                                    sb 3c 37

Solbakken, Stabbforsmoen                                                                   sb 3c 369

Solberg, Finnsåsen                                                                               sb 3a 248

Sole (br.nr. 3), Smalvassdalen                                                              sb 3b 561

Sole (foto), Smalvassdalen                                                                   sb 3b 559

Solhaugen (br.nr. 4), Gluggvasshaugen                                                 sb 3a 293

Solhaugen (foto), Gluggvasshaugen                                                      sb 3a 281

Solheim (br.nr. 19), Fellingforsen                                                          sb 3b 59

Solheim (foto), Fellingforsen                                                                 sb 3b 58

Sollia (ikke skyldsatt leiebruk), Bjortjønnlia                                            sb 3b 478

Solstad (br.nr. 11), Ner-Svenningdalen                                                  sb 3b 112

Solstad (br.nr. 16), Fellingforsen                                                           sb 3b 57

Solstad (br.nr. 56 med br.nr. 57 Lia), Tomasvatnet                                sb 3b 525

Solstad (foto), Fellingforsen                                                                  sb 3b 58

Solstad (foto), Tomasvatnet                                                                 sb 3b 491

Solstad (ikke skyldsatt leiebruk), Kappfjellia                                          sb 3b 461

Solstad (kart), Kappfjellia                                                                     sb 3b 445

Solstad, Kjerringvatnet                                                                         sb 3b 422, 425

Solvang (br.nr. 8), Grane                                                                      sb 3a 435

Solvang (foto), Grane                                                                          sb 3a 419

Sørbakken (br.nr. 13), Stor-Fiplingdalen                                                sb 3c 197

Sørbakken (foto), Stor-Fiplingdalen                                                       sb 3c 198

Sørenget, Stormoen                                                                             sb 3c 399

Sørenglao, Båfjelldalen                                                                        sb 3b 190

Sørlia (br.nr. 6), Bustadmoen                                                               sb 3c 72

Sørlia (foto), Bustadmoen                                                                    sb 3c 72

Sørmo (br.nr. 11), Fagerlia                                                                   sb 3c 279

Sørmo (foto), Fagerlia                                                                         sb 3c 247, 269

Sørmoenget, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 183

Sørmogjota, Båfjelldalen                                                                      sb 3b 183, 190

Sørmomyra, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 189

Sørmomyrån, Båfjelldalen                                                                    sb 3b 190

Sørmomyrene, Kappskardmoen                                                           sb 3b 321

Sørmomyrenget, Båfjelldalen                                                               sb 3b 183

Sørmyran, Bustadmoen                                                                                   sb 3c 63

Sørmyrene Austre Haustreisa,                                                             sb 3a 336

Sørnesbakken, Kappskardmoen                                                           sb 3b 320

Sørnesbakken, Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 204

Sørneset (Sørnesbakken) (br.nr. 10), Øver-Svenningdalen                     sb 3b 246

Sørneset (Sørnesbakken) (foto), Øver-Svenningdalen                            sb 3b 247

Sørneset, Ner-Hjortskardmoen                                                             sb 3b 289

Sørneset, Øver-Svenningdalen                                                             sb 3b 206

Sørneset/Sørnesbakken (foto), Øver-Svenningdalen                              sb 3b 208, 224, 227

Sørnesholmen, Øver-Svenningdalen                                                      sb 3b 224

Sørnesskardet, Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 225

Sør-Storsand (br.nr. 12), Tomasvatnet                                                  sb 3b 522

Sør-Storsand (foto), Tomasvatnet                                                         sb 3b 523

”Sørstua” (skogstue), Forshaugen                                                        sb 3c 210

Sør-Tuva, Finnsåsen                                                                           sb 3a 245, 246

Sør-Tuva, Gluggvasshaugen                                                                sb 3a 281, 282

Sør-Tuva, Grane                                                                                  sb 3a 403, 408

Sovarneset, Austre Haustreisa                                                             sb 3a 335, 336

Spelen, Lia                                                                                          sb 3a 176, 177

Spølremma (foto), Spølremma                                                             sb 3a 68, 74, 79

Spølremma (g.nr. 36), Spølremma                                                        sb 3a 66

Spølremma (namnet), Spølremma                                                         sb 3a 68

Stabbforsmoen (g.nr. 80), Stabbforsmoen                                             sb 3c 352

Stabbforsmoen (namnet), Stabbforsmoen                                              sb 3c 356

Stabbimoen (br.nr. 4 – br.nr. 10), Stabbforsmoen                                  sb 3c 358, 367

Stabbimoen (foto), Stabbforsmoen                                                        sb 3c 373

Stabbstrokneset, Øver-Svenningdalen                                                   sb 3b 206

Stabbstroknes-lada, Forshaugen                                                           sb 3c 208

Stakkenget, Nygården                                                                         sb 3a 354

Stakkgjota, Øver-Hjortskardmoen                                                       sb 3b 334

Stakknesan, Båfjelldalen                                                                      sb 3b 190, 191

Stakknesan, Stormoen                                                                         sb 3c 399

Stakkneslao, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 190, 191

Stakkslettlada, Jerpåsen                                                                       sb 3c 225

Stakkslettlaenget, Jerpåsen                                                                  sb 3c 225

Stallvika (kart), Kjerringvatnet                                                              sb 3b 423

Stallvika, Kjerringvatnet                                                                       sb 3b 431

Starrvollen (Vollen) (kart), Ner-Svenningdalen                                      sb 3b 61, 63, 64, 65, 69, 70

Staurneset, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 259

Stavassdalen (foto), Stavassdalen                                                         sb 3b 164, 174

Stavassdalen (g.nr. 52), Stavassdalen                                                   sb 3b 160

Stavassdalen (namnet), Stavassdalen                                                    sb 3b 163

Steinbakken  (husm.pl./br.nr. 23), Grane                                               sb 3a 429

Steinbakken (foto), Grane                                                                     sb 3a 430

Steinbakken, Bustadmoen                                                                    sb 3c 64

Steinbakken, Vestre Haustreisa                                                                       sb 3a 312

Steinslettenget, Øver-Laksforsen                                                          sb 3a 120

Steinviksetra, se Innigardssetra, Øver-Svenningdalen

Stengvassbekkjen (Mølnbekkjen), Ner-Svenningdalen                            sb 3b 73, 74

Stia (br.nr. 18), Fellingforsen                                                                sb 3b 58

Stia (foto), Fellingforsen                                                                       sb 3b 58

Stibakken, Fellingforsen                                                           sb 3b 42

Stigerboligen (husm.sete, seinere br.nr. 3), Ner-Svenningdalen               sb 3b 108

”Stilelvli”, Fagerlia                                                                               sb 3c 251

Stillelvåsen (Danelheimen) (g.nr. 78), Stillelvåsen                                  sb 3c 316, 318

Stillelvholan, Stabbforsmoen                                                                 sb 3c 369

Stillelvlada, Fagerlia                                                                             sb 3c 264

Stillelvmyran, Bjorbekkmoen                                                                sb 3c 310

Stillelvmyran, Stabbforsmoen                                                               sb 3c 369

Stillelvneset, Fagerlia                                                                           sb 3c 264, 265, 266

Stillineset, Nygården                                                                            sb 3a 357

Stimoen (husm.pl.), Fellingforsen                                                          sb 3b 52

Stolpneset, Valryggen                                                                          sb 3a 215

Stolpnesmyra, Laksforsmoen                                                                sb 3a 159

Storåkeren, , Stavassdalen                                                                   sb 3b 168

Storbekken (br.nr. 9), Litl-Fiplingdalen                                                  sb 3c 153

Storbekken (foto), Litl-Fiplingdalen                                                       sb 3c 154

Storbekkenget, Båfjelldalen                                                                  sb 3b 183, 190

Storbekkenglada, Litl-Fiplingdalen                                                         sb 3c 140

Storbekklada,  Båfjelldalen                                                                   sb 3b 191

Storbergholo, Finnsåsen                                                                        sb 3a 246

Storbergholo, Valryggen                                                                       sb 3a 213

Storbjørkenget, Vestre Haustreisa                                                        sb 3a 312

Storenget, Kappskardmoen                                                                  sb 3b 313

Storenget, Øver-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 334

Storenget, Øver-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 344

Storenget, Stabbforsmoen                                                                    sb 3c 369

Storfallmodalen, Vestre Haustreisa                                                      sb 3a 312

Stor-Fiplingdalen (br.nr. 4 Dalen), Stor-Fiplingdalen                               sb 3c 193

Stor-Fiplingdalen (Dalen) (foto), Stor-Fiplingdalen                                  sb 3c 191

Stor-Fiplingdalen (foto), Stor-Fiplingdalen                                              sb 3c 165, 174

Stor-Fiplingdalen (g.nr. 71), Stor-Fiplingdalen                                        sb 3c 158

Stor-Fiplingdalen (gardstun, skisse), Stor-Fiplingdalen                             sb 3c 175

Stor-Fiplingdalen (namnet), Stor-Fiplingdalen                                         sb 3c 164

Stor-Fiplingdalen, bruk I (ca. 1737-1776), Stor-Fiplingdalen                    sb 3c 190

Stor-Fiplingdalen, bruk II (fra 1776beile garden), Stor-Fiplingdalen          sb 3c 190

Storforsen (foto), Båfjellmoen                                                              sb 3b 121

Storforsen (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                 sb 3b 297

Storforsen (fra 1926 br.nr. 11), Ner-Hjortskardmoen                             sb 3b 296

Storforsen, Austre Haustreisa                                                              325 sb 3a

Storforsenget, Kappskardmoen                                                            sb 3b 313

Storforslilada, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 312

Storforsmyra, Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 281

Storgjota, Simskardet                                                                           sb 3c 83

Stor-Hjortskardet (køte-plass), Øver-Hjortskardmoen                            sb 3b 342

Stor-Hjortskardet (utslått), Øver-Svenningdalen                                     sb 3b 225

Storholmen, Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 266

Storholmen, Øver-Svenningdalen                                                          sb 3b 214, 224

Storholmen, Simskardet                                                                       sb 3c 83, 84

Storhøystakkenget, Kappskardmoen                                                     sb 3b 313

Storio, Nygården                                                                                  sb 3a 362

Storlada, Fagerlia                                                                                sb 3c 264

Storlada, Fiplingkroken                                                             sb 3c 104

Storladbakken, Fiplingkroken                                                                sb 3c 107

Stor-Lars-gjerdet (husm.pl.), Ner-Svenningdalen                                   sb 3b 106

Stor-Lars-heimen, Ner-Hjortskardmoen                                                sb 3b 281

Storlilada, Kappskardmoen                                                                   sb 3b 321

Stormo østre – ”aust i garden” ell. Austigarden (br.nr.2,

seinere br.nr. 6), sb 3c 404

Stormo østre (Austigarden) (foto), Stormoen                                         sb 3c 393

Stormo vestre –  ”utpå Moen” (br.nr. 1 seinere br.nr. 4), Stormoen        sb 3c 403

Stormo vestre (”utpå Moen”) (foto), Stormoen                                      sb 3c 389, 397, 404

Stormobakken (foto), Øver-Svenningdalen                                            sb 3b 211

Stormobakken (fra 1925 br.nr. 4), Øver-Svenningdalen                          sb 3b 243

Stormobekkjen, Båfjellmoen                                                                 sb 3b 129, 130, 137

Stormodalen, Valryggen                                                                       sb 3a 203, 215

Stormodalen, Valryggen                                                                       sb 3a 215

Stormoen (br.nr. 4), Fallmoen                                                              sb 3a 62

Stormoen (foto), Fallmoen                                                                    sb 3a 49

Stormoen (foto), Stormoen                                                                   sb 3c 387

Stormoen (g.gr. 81),Stormoen,                                                              sb 3c 384

Stormoen (namnet), Stormoen                                                              sb 3c 388

Stormoen, Båfjellmoen                                                                         sb 3b 118, 146

Stormoen, Fellingforsen                                                                       sb 3b 18, 28, 42

Stormoen, Valryggen                                                                           sb 3a 215

 Stormolada, Lia                                                                                  sb 3a 189

Stormosetra (kart), Stormoen                                                               sb 3c 385

Stormosetra, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 180, 190

Stormosetra, Stormoen                                                                        sb 3c 386, 395

Stormyra, Båfjelldalen                                                                         sb 3b 190

Stormyra, Båfjellmoen                                                                         sb 3b 137, 138

Stormyra, Finnsåsen                                                                            sb 3a 245

Stormyra, Holmvassdalen                                                                    sb 3b 361

Stormyra, Laksforsmoen                                                                      sb 3a 159

Stormyra, Ner-Hjortskardmoen                                                                        sb 3b 280

Stormyra, Nygården                                                                            sb 3a 357

Stormyra, Øver-Laksforsen                                                                  sb 3a 120

Stormyra, Stor-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 181

Stormyra, Svartvatnet                                                                          sb 3c 338

Stormyra, Tomasvatnet                                                                                   sb 3b 500

Stormyra, Tøymskardlia                                                                       sb 3c 44

Stormyra, Valryggen                                                                           sb 3a 213

Stormyrenget, Båfjelldalen                                                                   sb 3b 183

Stormyrhaugan, Svartvatnet                                                                 sb 3c 338

Stormyrlada, Båfjelldalen                                                                     sb 3b 191

Stormyrlada, Fagerlia                                                                           sb 3c 264

Stormyrlada, Fiplingkroken                                                                   sb 3c 104

Stormyrlada, Litl-Fiplingdalen                                                               sb 3c 140

Stormyrlia, Båfjelldalen                                                                        sb 3b 190

Storneset, Kappskardmoen                                                                  sb 3b 321

Storneset, Valryggen                                                                           sb 3a 215

Storsand (br.nr. 10 ), Tomasvatnet                                                       sb 3b 521

Storsand (foto), Tomasvatnet                                                               sb 3b 488, 521

Storselja (br.nr. 14), Stor-Fiplingdalen                                                   sb 3c 199

Storselja (foto), Stor-Fiplingdalen                                                          sb 3c 199

Storsevan (Sevtjønna), Båfjelldalen                                                      sb 3b 190

Storskardet, Ner-Hjortskardmoen                                                         sb 3b 280

Storskogmyra, Gluggvasshaugen                                                           sb 3a 281, 282

Storsletta (br.nr. 6), Finnsåsen                                                             sb 3a 374

Storsletto, Bustadmoen                                                                        sb 3c 64

Storsteinmyrlada, Fiplingkroken                                                            sb 3c 104

Storsveet (br.nr. 9), Øver-Svenningdalen                                              sb 3b 246

Storsveet (foto), Øver-Svenningdalen                                                   sb 3b 202, 208, 246

Storsveet (utslått), Øver-Svenningdalen                                                sb 3b 206, 224

Stortjønnlia (br.nr. 1, seinere br.nr. 2), Stortjønnlia                                 sb 3b 542

Stortjønnlia (foto), Stortjønnlia                                                              sb 3b 533

Stortjønnlia (g.nr. 62), Stortjønnlia                                                        sb 3b 526

Stortjønnlia (namnet), Stortjønnlia                                                         sb 3b 529

Storvassbekkjen, Fagerlia                                                         sb 3c 254, 255, 264, 265

Storvasslia statsskog (g.nr. 84), Storvasslia statsskog,                            sb 3c 458

Storvegskardet (la’plass), Forshaugen                                                   sb 3c 208

Storvegskardmyra, Forshaugen                                                            sb 3c 211

Storvika (også foto), Laksforsmoen                                                       sb 3a 145, 152

Storvollåkeren, Fallmoen                                                                      sb 3a 42

Stranda, Ner-Laksforsen                                                                      sb 3a 91

Stranda, Ner-Svenningdalen                                                                 sb 3b 67

Stranda, Øver-Laksforsen                                                                    sb 3a 105

Strandenget, Ner-Svenningdalen                                                           sb 3b 74

Strandlada, Stormoen                                                                           sb 3c 399

Strandli (br.nr. 158), Ner-Svenningdalen                                               sb 3b 112

Strandli (br.nr. 24), Fiplingkroken                                                          sb 3c 121

Strandmo (br.nr. 39) (foto), Øver-Svenningdalen                                   sb 3b 229

Strandmo (br.nr. 39), Øver-Svenningdalen                                            sb 3b 249

Strandmoen (br.nr. 8) Finnsåsen                                                           sb 3a 260

Strandmoen (husm.sete), Ner-Svenningdalen                                        sb 3b 107

Stranli (foto), Fiplingkroken                                                                  sb 3c 122

Straumstad (foto), Fjellbekkmoen                                                         sb 3c 438, 444

Straumstad (fra 1924 br.nr. 3), Fjellbekkmoen                                       sb 3c 452

Strendene (br.nr. 14), Øver-Svenningdalen                                            sb 3b 248

Strendene (utslått), Øver-Svenningdalen                                               sb 3b 206

Strendene, Ner-Laksforsen                                                                  sb 3a 86

Strendene, Øver-Svenningdalen                                                            sb 3b 208

Streppelenget, Øver-Hjortskardmoen                                                    sb 3b 344

Strupmyra, Litl-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 140

Stuvneset (br.nr. 13), Ner-Hjortskardmoen                                           sb 3b 301

Stuvneset (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 301

Stuvneset (lad’-plass), Ner-Hjortskardmoen                                          sb 3b 281

Styggdalen (Trolldalen), Kjerringvatnet                                     sb 3b 424

Susendalsmyran, Forshaugen                                                               sb 3c 211

Svartossletta, Gluggvasshaugen                                                            sb 3a 284

Svarttjønndalen, Kappfjellia                                                                  sb 3b 457, 458

Svarttjønnengan, Stabbforsmoen                                                          sb 3c 369

”Svartvassholbrua”, Bjorbekkmoen                                                      sb 3c 301

Svartvatnet (foto), Svartvatnet                                                             sb 3c 329

Svartvatnet (g.nr. 79), Svartvatnet                                                        sb 3c 320

Svartvatnet (namnet), Svartvatnet                                                        sb 3c 328

Svean, Fellingforsen                                                                           sb 3b 31

Svean, Båfjellmoen                                                                              sb 3b 123

Svebakken (br.nr. 6), Båfjellmoen                                                        sb 3b 155

Svebakken (foto), Båfjellmoen                                                             sb 3b 136

Svebakken (foto), Båfjellmoen                                                             sb 3b 156

Svebakken (utslått), Båfjellmoen                                                          sb 3b 137

Svednningrud (foto), Holmvassdalen                                                     sb 3b 382

Sveet, Ner-Laksforsen                                                                        sb 3a 86, 91

Svend-studalen (kart), Bjørkåsen                                                          sb 3b 405

Svendstu-dalen, Bjørkåsen                                                                   sb 3b 413, 419

Svennig House, Fjellbekkmoen                                                             sb 3c 436

Svenning House (foto), Holmvassdalen                                                 sb 3b 373

Svenning House, Båfjellmoen                                                               sb 3b 134, 143

Svenning House, Holmvassdalen                                                          sb 3b 358, 361, 375

Svenning House, Kappfjellia                                                                 sb 3b 456

Svenning House, Kjerringvatnet                                                           sb 3b 432

Svenning House, Kvannlia                                                                   sb 3c 24

Svenning House, Tomasvatnet                                                             sb 3b 504

Svenningåsen (foto), Ner-Svenningdalen                                               sb 3b 64

Svenningåsen (gruvestedet) (foto), Ner-Svenningdalen                          sb 3b 77

Svenningåsen, Ner-Svenningdalen                                                        sb 3b 76, 81

Svenningdal jernbanestasjon (foto), Ner-Hjortskardmoen                       sb 3b 286

Svenningdal skolejord (br.nr. 12), Øver-Svenningdalen                           sb 3b 248

Svenningdal skolejord (foto), Øver-Svenningdalen                                  sb 3b 233

Svenningdalsneset, se Neset (Prestneset), Ner-Svenningdalen

Svenningdalssetra, Båfjelldalen                                                 sb 3b 186

Svenningdammen, Holmvassdalen                                                        sb 3b 359

Svenningrud (br.nr. 6), Holmvassdalen                                                  sb 3b 400

Svenningrud (foto), Holmvassdalen                                                       sb 3b 400, 401

Svenningrud II (leiebruk uten eget br.nr.), Holmvassdalen                      sb 3b 401

Svenningskardet (utslått), Øver-Svenningdalen                                      sb 3b 224, 225

Svenningtjønna (foto), Holmvassdalen                                                  sb 3b 399

Svenningtjønna (Naustet) (av br.nr. 4), Holmvassdalen                          sb 3b 399

Svenningvika (foto), Holmvassdalen Holmvassdalen                              sb 3b 398

Svenningvika (nå br.nr. 5), Holmvassdalen                                            sb 3b 397

Svenningvika II (uten eget br.nr.), Holmvassdalen                                 sb 3b 399

Svenningvillaen, se Svenning House, Holmvassdalen

Sveum (br.nr.15), Tomasvatnet                                                            sb 3b 524

Sveum (foto), Tomasvatnet                                                                  sb 3b 524

Sveumbukta, Tomasvatnet                                                                   sb 3b 494

Sveumdalen (br.nr. 9), Bjortjønnlia                                                       sb 3b 480

Sveumdalen (foto), Bjortjønnlia                                                 sb 3b 480

Sveumdalen, Tomasvatnet                                                                   sb 3b 484, 485, 494

Sveumhaugen (br.nr. 8), Tomasvatnet                                                  sb 3b 520

Sveumhaugen (foto), Tomasvatnet                                                       sb 3b 493

Sveum-stua, Tomasvatnet                                                                    sb 3b 494

Sveumtangen, Tomasvatnet                                                                 sb 3b 494

Syllneset, Ner-Hjortskardmoen                                                             sb 3b 259, 278

Syrgrasmyrån, Simskardet                                                                   sb 3c 83

Tangen (br.nr. 4), Bjorbekkmoen                                                          sb 3c 315

Tangen (br.nr. 7), Stortjønnlia                                                              sb 3b 544

Tangen (foto), Bjorbekkmoen                                                               sb 3c 311, 315

Tangen (foto), Stortjønnlia                                                                   sb 3b 541

Tempelhaugen (br.nr. 5), Gluggvasshaugen                                           sb 3a 294

Tempelhaugen (foto), Gluggvasshaugen                                                sb 3a 293

Tivedlada, Litl-Fiplingdalen                                                                   sb 3c 140

Tjærdalsåkeren, Stormoen                                                                    sb 3c 396

Tjærfatdalen, Fallmoen                                                                        sb 3a 48

Tjærfathola, Øver-Svenningdalen                                                          sb 3b 225

Tjærfatmyra, Stavassdalen                                                                   sb 3b 163

Tjærfatmyra, Vestre Haustreisa                                                                       sb 3a 312

Tjærhusbekkjen, Finnsåsen                                                                  sb 3a 249

Tjærhusdalen Finnsåsen                                                                       sb 3a, 249

Tjærhusmyra, Finnsåsen                                                                       sb 3a 240, 249

Tjerhusmyrån, Finnsåsen                                                                      sb 3a 245

Tjønnåsen, Stormoen                                                                           sb 3c 399

Tjønnenget, Gluggvasshaugen                                                              sb 3a 268, 274, 282

Tjønnhaugtjønna (Ørnlitjønna), Bustadmoen                                          sb 3c 64

Tjønnladenget, Stormoen                                                                     sb 3c 399

Tjønnmyra, Bjorbekkmoen                                                                   sb 3c 309

Tjønnmyra, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 280, 281

Tjønnmyran, Jerpåsen                                                                         sb 3c 225

Tjønnmyrenget, Båfjelldalen                                                                 sb 3b 183

Tjønnmyrlada, Båfjelldalen                                                                   sb 3b 191

Tjønnmyro, Båfjelldalen                                                                       sb 3b 190

Tjønnrud (br.nr. 4), Smalvassdalen                                                       sb 3b 562

Tjønnrud (foto), Smalvassdalen                                                            sb 3b 563

Tobakkhaugen, Holmvassdalen                                                            sb 3b 358, 381

Tomasli (br.nr. 4), Tomasvatnet                                                           sb 3b 516

Tomasli (foto), Tomasvatnet                                                                sb 3b 491, 501

Tomasmoen, Øver-Svenningdalen                                                        sb 3b 220

Tomasvatnet (g.nr. 63), Tomasvatnet                                                   sb 3b 482

Tomasvatnet (namnet), Tomasvatnet                                                    sb 3b 487

Tomlingdalen (kart), Kjerringvatnet                                                      sb 3b 423

Tomlingdalen, Kjerringvatnet                                                                sb 3b 431

Tømmerbakken (leiebruk under br.nr. 4), Ner-Svenningdalen                 sb 3b 110

Tømmergjota, Fjellbekkmoen                                                               sb 3c 434

Toppen, Nygården                                                                               sb 3a 357

Torsteinenget, Fjellbekkmoen                                                               sb 3c 442

Toven,  Austre Haustreisa                                                                    sb 3a 347

Tøymskardlia (g.nr. 66), Tøymskardlia                                                 sb 3c 34

Tøymskardlia (namnet), Tøymskardlia                                                  sb 3c 37

Tøymskardlia/Mortenlia (br.nr.1, seinere br.nr. 2), Tøymskardlia            sb 3c 49

Tøymskardmo/Endresplass (br.nr. 3), Tøymskardlia                              sb 3c 51

Tøymskardmoen (foto), Tøymskardlia                                                  sb 3c 40, 46

Trettargjota, Fagerlia                                                                           sb 3c 264

Trettargjota, Kløvimoen                                                                       sb 3c 291

Trettenget, Finnsåsen                                                                          sb 3a 246

Trettenget, Litl-Fiplingdalen                                                                  sb 3c 136

Trettenglada, Litl-Fiplingdalen                                                              sb 3c 140

Trofors (foto), Ner-Svenningdalen                                                        sb 3b 86, 95, 96

Trofors (kommunesenteret), Ner-Svenningdalen                                    sb 3b 95

Trofors, Fellingforsen                                                                          sb 3b 36

Troforsen (br.nr. 4), Ner-Svenningdalen                                               sb 3b 109

Troforsen (foto), Ner-Svenningdalen                                                    sb 3b 110

Troforsen, Stavassdalen                                                                       sb 3b 163

Troforsmoen, Fellingforsen                                                                  sb 3b 24

Troforsmoen, Ner-Svenningdalen                                                         sb 3b 67

Troforsmoenget, Ner-Svenningdalen                                                     sb 3b 74

Troforsområdet (foto), Ner-Svenningdalen                                            sb 3b 97

Trolldalen (Styggdalen), Kjerringvatnet                                     sb 3b 424

Tromoan (kartskisse), Fellingforsen                                                      sb 3b 41

Tromoan, Fellingforsen                                                                        sb 3b 40

Trømyra, Finnsåsen                                                                            sb 3a 238, 246

Trongdalen, Bjorbekkmoen                                                                  sb 3c 309

Trongen, Øver-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 344

Trøngen, Vestre Haustreisa                                                                sb 3a 312

Trongmyrenget, Litl-Fiplingdalen                                                          sb 3c 140

Trutholet, Stabbforsmoen                                                                     sb 3c 369

Tull-Else-steinen”, Fiplingkroken                                                          sb 3c 94

Turmoen (foto), Turmoen                                                                     sb 3a 34

Turmoen (g.nr. 34) Turmoen                                                                sb 3a 14

Turmoen (namnet), Turmoen                                                               sb 3a 16

Turmo-gardene (foto), Turmoen                                                           sb 3a 17

Tustervassfjella, Austre Haustreisa                                                      sb 3a 345

Tuven (br.nr. 9), Grane                                                                                   sb 3a 435

Tuven, Austre Haustreisa                                                                    sb 3a 338

Tuven, Fellingforsen                                                                            sb 3b 31

Tuven, Grane                                                                                      sb 3a 407

Tuvenget, Grane                                                                                 sb 3a 389

Tuvmyrån, Bustadmoen                                                                       sb 3c 64

Tuvo, Øver-Hjortskardmoen                                                                sb 3b 344

Tverelvbakken, Gluggvasshaugen                                                         sb 3a 268

Tverelvbakkene, Gluggvasshaugen                                                       sb 3a 282

Tverelvneset, Nygården                                                                       sb 3a 357

Tverrbekken, Ner-Laksforsen                                                              sb 3a 92

Urda (br.nr. 20), Fiplingkroken                                                             sb 3c 119

Urda (foto), Fiplingkroken                                                                    sb 3c 120

Urmakarberget (kart), Tøymskardlia                                                    sb 3c 35

Urmakarberget, Tøymskardlia                                                              sb 3c 41

Urmakarlia, Tøymskardlia                                                                    sb 3c 41

Utigarden (br.nr. 2), Finnsåsen                                                             sb 3a 253

Utigarden (br.nr. 2, seinere br.nr. 5), Øver-Svenningdalen                      sb 3b 239

Utigarden (br.nr. 2, seinere br.nr. 7),                                                    sb 3c 377

Utigarden (br.nr. 2, seinere br.nr. 8), Ner-Hjortskardmoen                     sb 3b 292

Utigarden (foto),                                                                                 sb 3c 378

Utigarden (foto), Båfjellmoen                                                               sb 3b 154

Utigarden (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 277, 293, 294

Utigarden (foto), Øver-Hjortskardmoen                                                sb 3b 332

Utigarden (foto), Øver-Hjortskardmoen                                                sb 3b 348

Utigarden (foto), Øver-Svenningdalen                                                   sb 3b 202, 223, 240, 241

Utigarden (foto), Stabbforsmoen                                                          sb 3c 357

Utigarden, (br.nr. 1, seinere br.nr. 5), Øver-Hjortskardmoen                  sb 3b 347

Utigarden?, (seinere ”Lassen-gården” og ”Eriksen-gården”)

(br.nr. 2), Ner-Svenningdalen                                                    sb 3b 101

Utigardssetra (foto), Stabbforsmoen                                                     sb 3c 363

Utigardssetra (kart), Stabbforsmoen                                                     sb 3c 353

Utigardssetra, Båfjellmoen                                                                   sb 3b 137

Utigardssetra, Øver-Svenningdalen                                                       sb 3b 224

Vadmoen, Vestre Haustreisa                                                               sb 3a 301

Vågfjellet, Austre Haustreisa                                                               sb 3a 344, 345, 347

Vakkerenget, Litl-Fiplingdalen                                                              sb 3c 140

Vakkerholet, Båfjellmoen                                                                     sb 3b 138

Vakkersletta, Kappskardmoen                                                             sb 3b 321

Vakkersletta, Vestre Haustreisa                                                           sb 3a 312

Vakkertausmyran, Fagerlia                                                                  sb 3c 258, 264

Valryggen (foto), Valryggen                                                                 sb 3a 202, 209, 212, 215, 219, 222

Valryggen (g.nr. 41), Valryggen                                                           sb 3a 198

Valryggen (namnet), Valryggen                                                            sb 3a 201

Valryggmoen (husm.pl.), Valryggen                                                     sb 3a 222

Valstad (br.nr. 3), Valryggen                                                               sb 3a 223

Vang (br.nr. 20), Ner-Hjortskardmoen                                                  sb 3b 305

Vang (foto), Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 305

Vangstua (kart), Kjerringvatnet                                                                        sb 3b 423

Vangstua, Kappfjellia                                                                          sb 3b 451, 452, 454

Vangstua, Kjerringvatnet                                                                     sb 3b 431

Vargdalen, Svartvatnet                                                                        sb 3c 339

Vargmyra, Ner-Hjortskardmoen                                                           sb 3b 280

Vargmyra, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 312

Varmmyrenget, Litl-Fiplingdalen                                                           sb 3c 140

Vårtun (br.nr. 2), Smalvassdalen                                                          sb 3b 560

Vårtun (foto), Smalvassdalen                                                               sb 3b 557

Vassbekkdalen, Fellingforsen                                                               sb 3b 18, 17, 31

Vassbekkenget, Fellingforsen                                                               sb 3b 17, 24, 31

Vassbekkholten, Fellingforsen                                                              sb 3b 24

Vassbekkjen, Stormoen                                                                       sb 3c 396, 401

Vassdalen, Ner-Svenningdalen                                                             sb 3b 74, 87

Vassdalen, Stabbforsmoen                                                                   sb 3c 369

Vassdalsengan, Ner-Svenningdalen                                                      sb 3b 74

Vasselva, Øver-Svenningdalen                                                             sb 3b 225

Vasselvbrenna (brenno) (br.nr. 3), Kappskardmoen                               sb 3b 326

Vasselvbrenna (foto), Kappskardmoen                                                 sb 3b 327

Vassend-stua (kart), Holmvassdalen                                                     sb 3b 371

Vassend-stua, Holmvassdalen                                                              sb 3b 374

Vasshøvlada, Fiplingkroken                                                                  sb 3c 104

Vassnesan, Stavassdalen                                                                     sb 3b 164

Veelesjaevrie (Gluggvatnet), Gluggvatnet                                             sb 3a 370

Veelnjesjesjaevrie (Mellingen), Mellingsdalen                                        sb 3b 550

Vefsna-dalføret (foto), Fellingforsen                                                     sb 3b 12

Vefsnmoen (Ferjemannsplassen) (husm.pl.), Båfjellmoen                       sb 3b 158

Vefsnmoen (utslått), Båfjellmoen                                                         sb 3b 123

Veggjota, Fallmoen                                                                              sb 3a 38

Veggjota, Øver-Laksforsen                                                                  sb 3a 101

Vegset (br.nr. 5), Fellingforsen                                                             sb 3b 53

Vegset (foto), Fellingforsen                                                                  sb 3b 34

Vegset, Fellingforsen                                                                           sb 3b 42

Veltan (foto), Kløvimoen                                                                     sb 3c 288, 296

Veltan (husm.pl.), Kløvimoen                                                               sb 3c 296

Vesterbakkene, Vestre Haustreisa                                                       sb 3a 312

Vesterfjella, Austre Haustreisa                                                            sb 3a 346

Vesterfjella, Kjerringvatnet                                                                  sb 3b 439

Vesterfjella, Stavassdalen                                                                    sb 3b 176

Vesterlia, Vestre Haustreisa                                                                sb 3a 312

Vestersidvegen, Ner-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 257

Vestersid-vegen, Øver-Hjortskardmoen                                                            sb 3b 333

Vestre Haustreisa (foto), Vestre Haustreisa                                         sb 3a 302, 307

Vestre Haustreisa (g.nr. 44), Vestre Haustreisa                                                sb 3a 298

Vevang (br.nr. 14), Ner-Hjortskardmoen                                              sb 3b 302

Vika, Turmoen                                                                                    sb 3a 23

Vikbakken, Laksforsmoen                                                                    sb 3a 159

Villmo (br.nr. 26), Tomasvatnet                                                            sb 3b 525

Vintervegbukta (foto), Kappfjellia                                                         sb 3b 447

Vintervegbukta, Kappfjellia                                                                  sb 3b 451, 456

Vintervegbukta, Tomasvatnet                                                               sb 3b 482, 486, 494

Vollada, Fiplingkroken                                                                         sb 3c 104

Vollåsen (br.nr. 29), Ner-Svenningdalen                                               sb3b 114

Vollåsen (foto), Ner-Svenningdalen                                                      sb 3b 114

Vollen (br.nr. 19), Fiplingkroken                                                           sb 3c 118

Vollen (foto), Fiplingkroken                                                                  sb 3c 119

Vollen (utslått), Ner-Svenningdalen                                                      sb 3b 67

Vollen, Nygården                                                                                 sb 3a 357

Vollen, se også Starrvollen, Ner-Svenningdalen

Vollen, Spølremma                                                                              sb 3a 70

Vollen, Stavassdalen                                                                            sb 3b 163

Vollenget (foto), Stor-Fiplingdalen                                                        sb 3c 177, 193

Vollenget, Ner-Svenningdalen                                                              sb 3b 74

Vollenget/Vollenden (fra 1924 br.nr.3), Stor-Fiplingdalen                       sb 3c 192

Vollmyra, Forshaugen                                                                          sb 3c 211

Wester-stua (kart), Kappfjellia                                                             sb 3b 445

Wester-stua, Kappfjellia                                                                      sb 3b 451

Wester-stua, Stortjønnlia                                                                      sb 3b 533

Ytteråsen, Fellingforsen                                                                       sb 3b 24

Ytterbrennåsen, Fellingforsen                                                               sb 3b 24

Ytterdalen, Øver-Laksforsen                                                                sb 3a 104, 120, 121

Ytterdalslada, Lia                                                                                sb 3a 189

Ytterfjellenget, Øver-Hjortskardmoen                                                   sb 3b 334

Ytterfjellet (utslått), Øver-Svenningdalen                                              sb 3b 224

Yttergjøtene, Valryggen                                                                       sb 3a 213

Ytterlada, Forshaugen                                                                         sb 3c 208

Ytterlia, Lia                                                                                         sb 3a 179

Ytterlitlfjellenget, Øver-Hjortskardmoen                                               sb 3b 334

Yttermoen (husm.pl.), Ner-Svenningdalen                                             sb 3b 106

Ørnlitjønna (kart), Bustadmoen                                                            sb 3c 53

Ørnlitjønna, Bustadmoen                                                                      sb 3c 61

Ørnoddtjønna, Kvannlia                                                                       sb 3c 21

Ørnoddtjønnbekken, Kvannlia                                                              sb 3c 25

Øveråkeren (foto), Stor-Fiplingdalen                                                     sb 3c 181

Øveråsen, Kappskardmoen                                                                  sb 3b 312

Øverbakken (”pund Øverbakken”) (foto),                                             sb 3c 380

Øverbakken (fra 1924 br.nr. 8),                                                                       sb 3c 379

Øverdalen, Fallmoen                                                                            sb 3a 48

Øverdalen, Øver-Laksforsen                                                                sb 3a 104, 105

Øverdalsenget, Gluggvasshaugen                                                         sb 3a 274

Øvergårdselva, Ner-Svenningdalen                                                       sb 3b 71, 89

Øvergårdsvasslia, Ner-Svenningdalen                                                   sb 3b 74

Øvergårdsvatnet (foto), Ner-Svenningdalen                                          sb 3b 88

Øvergårdsvatnet, Ner-Svenningdalen                                                    sb 3b 71, 87

Øvergjerdet, Fallmoen                                                                          sb 3a 46, 48,

Øver-Hjortskardmoen (foto), Øver-Hjortskardmoen                              sb 3b 332

Øver-Hjortskardmoen (g.nr. 57), Øver-Hjortskardmoen                                     sb 3b 330

Øver-Hjortskardmoen (namnet), Øver-Hjortskardmoen             sb 3b 334

Øverholmen (Båfjellmoholmen), Ner-Svenningdalen                              sb 3b 63

Øverholmen, Ner-Hjortskardmoen                                                        sb 3b 259

Øverholmen, se Holmen, Båfjellmoen

Øverklumpen, Ner-Hjortskardmoen                                                      sb 3b 280, 281

Øverlada, Fallmoen                                                                              sb 3a 40

Øver-Laksforsen (g.nr. 38), Øver-Laksforsen                                       sb 3a 98

Øver-Laksforsen (namnet), Øver-Laksforsen                                       sb 3a 102

Øverlia, Spølremma                                                                             sb 3a 75

Øverlilada, Vestre Haustreisa                                                              sb 3a 312

Øverlimyra, Spølremma                                                                       sb 3a 70

Øvermoen, Valryggen                                                                         sb 3a 210

Øvermyra, Finnsåsen                                                                          sb 3a 245

Øvermyra, Grane                                                                                 sb 3a 389

Øvermyran, Fiplingkroken                                                                    sb 3c 107

Øvermyrenget, Finnsåsen                                                                     sb 3a 231

Øverneset, Ner-Hjortskardmoen                                                          sb 3b 259

Øverneslada, Fjellbekkmoen                                                                 sb 3c 442

Øversetra (kart), Ner-Svenningdalen                                                    sb 3b 61

Øversetra, Ner-Svenningdalen                                                             sb 3b 73

Øverstua, se Nedre Fagerli, Fagerlia

Øver-Svenningdalen (foto), Øver-Svenningdalen                                    sb 3b 202, 223

Øver-Svenningdalen (g.nr. 54), Øver-Svenningdalen                              sb 3b 200

Øver-Svenningdalen (namnet), Øver-Svenningdalen                              sb 3b 205

Øyum (br.nr. 5), Tomasvatnet                                                              sb 3b 517

Øyum (foto), Tomasvatnet                                                                   sb 3b 502

Ålvenget, Vestre Haustreisa                                                                sb 3a 312

Ångelsneset, Litl-Fiplingdalen                                                               sb 3c 140

Åsen (br.nr. 11), Stor-Fiplingdalen                                                        sb 3c 197

Åsen (br.nr. 18), Holmvassdalen                                                          sb 3b 403

Åsen (foto), Holmvassdalen                                                                 sb 3b 363

Åsen (foto), Stor-Fiplingdalen                                                               sb 3c 198

Åsen (uten eget br.nr.), Øver-Svenningdalen                                         sb 3b 250

Åsen, Øver-Hjortskardmoen                                                                sb 3b 334

Åsenget (br.nr. 5), Kappskardmoen                                                      sb 3b 327

Åsenget (foto), Kappskardmoen                                                           sb 3b 328

Åsenget (utslått), Kappskardmoen                                                        sb 3b 312

Åsenget, Øver-Hjortskardmoen                                                           sb 3b 334

Åsgjerdet, Øver-Laksforsen                                                                 sb 3a 120

Åslia, Laksforsmoen                                                                            sb 3a 147, 159

Åsmo (br.nr. 6), Kappskardmoen                                                         sb 3b 329

Åsmo (foto), Kappskardmoen                                                              sb 3b 310

Åsmo (foto), Kappskardmoen                                                              sb 3b 328

Åsmoen (foto), Øver-Svenningdalen                                                     sb 3b 243, 245

Åsmoen (uten eget br.nr.), Øver-Svenningdalen                                    sb 3b 250

Åsmoen, Øver-Svenningdalen                                                              sb 3b 216

Åtun, se Skogvoktergården (Åtun), Båfjellmoen