Vefsn slektshistorielag


Go to content

Møteplan

Møtestart som alltid kl. 19:00. Hvor ikke annet er nevnt vil møtested være Vefsn bibliotek, Sjøsiden Senter, Smågan 2, Mosjøen.

Møteplan høst 2019
Torsdag 5. september - medlemsmøte
Torsdag 19. september - medlemsmøte
Torsdag 3. oktober - medlemsmøte
Torsdag 17. oktober - medlemsmøte
Lørdag 26. oktober - SLEKTSFORSKERDAGEN /
NB! Avlyst
Torsdag 31. oktober - medlemsmøte
Torsdag 14. november - medlemsmøte
Torsdag 28. november - medlemsmøte
Torsdag 12. desember - Julemøte - Perjordstua, Vefsn Bygdesamling

Møteplan vår 2020
Torsdag 9. januar - medlemsmøte
Torsdag 23. januar - medlemsmøte
Torsdag 6. februar - medlemsmøte
Torsdag 20. februar - årsmøte - Jacobsenbrygga
Torsdag 5. mars - medlemsmøte
Torsdag 19. mars - medlemsmøte /
NB! Avlyst
Torsdag 2. april - medlemsmøte /
NB! Avlyst


Back to content | Back to main menu