Vefsn slektshistorielag


Go to content

Møteplan

Møtestart som alltid kl. 19:00. Hvor ikke annet er nevnt vil møtested være Vefsn bibliotek, Sjøsiden Senter, Mosjøen.

Møtevirksomhet høst 2016.
8. september, medlemsmøte
22. september, medlemsmøte
6. oktober, medlemsmøte
20. oktober, omvisning på Fru Haugans Hotell og hotellmuseet.
3. november, medlemsmøte
17. november, medlemsmøte
1. desember, medlemsmøte
15. desember, juleavsluttning - Perjordstua på Vefsn Bygdesamling

Møtevirksomhet vår 2017.
12. januar, medlemsmøte
26. januar, medlemsmøte
9. februar, medlemsmøte
23. februar, årsmøte - Perjordstua på Vefsn Bygdesamling
9. mars, medlemsmøte
23. mars, medlemsmøte
6. april, medlemsmøte
20. april, medlemsmøte
4. mai, medlemsmøte


Back to content | Back to main menu