Vefsn slektshistorielag


Go to content

Vefsn Slektshistorielag ble stiftet i 1988. Lagets hovedarbeidsfelt er å fremme interessen for slektshistorie. Geografisk dekker laget området til det gamle Vefsn prestegjeld (opprettet 1767), dvs. dagens kommuner Vefsn, Grane og Hattfjelldal i Nordland. Hovedtyngden av medlemmene er hobbyslektsforskere fra dette området, og møtevirksomheten foregår fortrinnsvis i Mosjøen.

Vi har også egen gruppe i
Facebook - Vefsn Slektshistorielag. Vi oppfordrer de av lagets medlemmer som er aktive i Facebook til å bli med i denne gruppen.

Ønsker du å bli medlem av Vefsn Slektshistorielag? Send da opplysninger om ditt navn, samt din postadresse, ditt telefonnummer og din epostadresse til leder ( leder (at) vefsnslektshistorielag.com). Kontingent for hovedmedlem er for tiden kr. 250 pr. person. For medlemmer i husstanden utover dette kr. 150 pr. person. Beløp settes inn på kto.nr 4448.17.76551.

For salg

  • DVD med kirkebøker og gravplasser. Kirkebøker fra Vefsn 1892-1930, Grane 1880-1930, og Bindals to sogn 1915-1930, samt bilder av gravplasser fra Nilsskog og Almås kirkegårder i Vefsn. Pris kr 125.
  • Bjørn Storheil og Nils Erik Østerud (avskrift og redigering): Amerikabrev fra Vefsn. Mosjøen 2009. Pris kr 200 + porto.


For bestilling, gå til
kontakt.

  • Register for Grane Gardshistorie lagt ut her

Back to content | Back to main menu